Raadsinformatiebrief 20 januari 2022

De informatiebrief over de overgang naar de uitvoeringsfase van de RES 1.0 van de Regio Foodvalley. Deze is verzonden aan de gemeentenraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap.