Impact op het elektriciteitsnet

De netbeheerders investeren fors om het electricitietsnet uit te breiden. Op verschillende locaties in Regio Foodvalley kunnen capaciteitsproblemen op het net opgelost worden, maar niet allemaal. In het buitengebied zijn nieuwe aanvragen voor het aansluiten van (boeren-) daken en restlocaties niet altijd mogelijk. Ook in stedelijke gebieden schakelen zonnepanelen soms tijdelijk af door de krapte in het lokale net. Dat heeft te maken met het oorspronkelijke ontwerp van de netinfrastructuur. Uitbreiding van energie-infrastructuur kent lange doorlooptijden. Om een zo groot mogelijk aandeel van onze ambitie voor duurzame opwek mogelijk te maken willen we de mogelijkheden in het energienet daarom zo efficiënt mogelijk gebruiken. Het is altijd mogelijk om zon op dak te realiseren zonder terug levering aan het net en bij bedrijven die zelf ook veel stroom verbruiken. Hiervoor zijn beperkt tot geen investeringen nodig. Bij vijf onderstations is nog capaciteit beschikbaar. Gericht zoeken naar opwekmogelijkheden rond deze onderstations (Nijkerk, Ede, Veenendaal en Wageningen/Renkum) kan versneld tot extra duurzame opwek leiden en /of projecten voor “overbelaste” stations op de vrije ruimte aansluiten. Daarnaast wordt ingezet op het clusteren van wind en zon. Deze locaties kunnen aangesloten worden op onderstations en leveren een hoge benutting op van de aansluiting om dat wind en zon productie grotendeels op andere momenten plaatsvindt.