Over de Regionale Energiestrategie

Gemeenten, provincies, waterschappen, de Rijksoverheid en de andere ondertekenaars van het klimaatakkoord hebben in 2019 samen deze keuze gemaakt.

Overwegingen waren dat een gemeente is voor deze afspraken een te klein gebied. De energie infrastructuur, een groot warmtenet of het zicht op een windmolen of zonneweide houden niet op bij de gemeentegrens. Er is betrokkenheid nodig met de mensen die in een gebied wonen en werken, met bedrijven en ook met maatschappelijke partijen. Het nationale niveau is te groot en alleen lokaal weer te klein. Daarom trekken gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid nu samen op in regio’s. Daar zijn er 30 van in Nederland

Er is een landelijk RES-Beraad waar bestuurlijk trekkers van alle 30 regio’s aan deelnemen. Ook stemmen de aangrenzende RES-regio’s regelmatig met elkaar af. Daarnaast houden aangrenzende gemeenten maar ook gemeenten in aangrenzende RES-regio’s contact met elkaar om plannen af te stemmen en inwoners en bedrijven erbij te betrekken Zodra een locatie concreter wordt trekken zij in ieder geval intensief gezamenlijk op, bijvoorbeeld in de communicatie en participatiemogelijkheden bij een project naar inwoners.