Verzamelde moties en amendementen RES 1.0

De RES 1.0 van Regio Foodvalley is tussen 21 april 2021 en 5 juli 2021 besproken in de acht gemeenteraden, de twee Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de het waterschap.
Hieronder worden per organisatie de aangenomen moties en amenedementen weergegeven. Zo kan iedereen er kennis van nemen.

  • Geen moties en geen amendementen.

  • Geen moties en geen amendementen