Meedoen

Hoe kan je meedenken en meedoen met de RES?

We staan voor een enorme opdracht waar we iedereen voor nodig hebben! Allereerst is het belangrijk energie te besparen. De energie die we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken. Wil je als inwoner of bedrijf weten wat jouw gemeente doet om je te ondersteunen? Ga dan naar de duurzaamheidswebsite of het energieloket van jouw gemeente.

Wilt je als inwoner of ondernemer meedoen en meedenken bij de zoektocht naar het opwekken van duurzame energie, dan is de gemeente je eerste aanspreekpunt. Hou dus vooral de website, de agenda en de gemeentepagina van je gemeente in de gaten.  Daar vindt je de laatste informatie. Hier staan verwijzingen naar de pagina’s van de gemeenten.

Je kan als inwoner of bedrijf ook mede-eigenaar zijn van zon- of windprojecten. Dat eigenaarschap is vaak collectief, in de vorm van een coöperatie. Je bent dan met meerdere inwoners en/of bedrijven eigenaar. De opbrengsten van een project in lokaal eigendom kunnen gebruikt worden voor de inwoners zelf. Of voor de omgeving om bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en natuurontwikkeling te stimuleren. De inwoners en bedrijven die lid zijn van de coöperatie bepalen hoe zij de opbrengsten besteden.
Coöperaties die in Regio Foodvalley actief zijn:

Voorthuizen Duurzaam
https://www.voorthuizenduurzaam.nl/ 

Zon-op-Nijkerk
https://www.zonopnijkerk.nl/ 

Duurzaam Kootwijkerbroek (met Branderwal en Bloemendal (Barneveld))
https://duurzaamkootwijkerbroek.nl/ 

ValleiEnergie
https://valleienergie.nl/ 

Warmtenet OostWageningen
https://cooperatiewow.nl/