35 TWh duurzame energie op land in 2030 binnen bereik dankzij werk van regio’s

'Foto' Februari 2021 met stand van zaken van 30 Concept-RES'en en vooruitblik ricting RES 1.0

Één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is het opwekken van 35TWh hernieuwbare energie op land in 2030. Dertig regio’s in Nederland werken aan plannen daarvoor: de Regionale Energiestrategieën (RES). In het Klimaatakkoord is bewust gekozen voor de regionale schaal. Dit werpt zijn vruchten af. De concept-plannen van de regio’s zijn goed onderbouwde documenten. Het doel van 35 TWh in 2030 valt binnen de door het Planbureau voor de Leefomgeving benoemde bandbreedte. Een gelopen race is dat niet. Het vraagt om een grote inspanning en lastige, vaak politieke, keuzes in de regio’s en op nationaal niveau.

Lees verder op www.npres.nl

Het Nationaal Programma RES geeft twee keer per jaar een blik op waar de 30 RES-regio’s staan. Deze ‘foto’ is onder andere gebaseerd op de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de concept-RES’en. Die werden in het najaar van 2020 ingeleverd. Maar ook op gesprekken met de 30 regio’s en op aanvullende onderzoeken: zoals naar maatschappelijke kosten en naar hoe volksvertegenwoordigers en inwoners betrokken zijn.