De Regionale Energie Strategie

In het Klimaatakkoord dat in juni is gepresenteerd, is afgesproken dat dertig energieregio’s in Nederland er samen voor zorgen dat er in 2030 35 TWH duurzame energie op land wordt opgewekt. De Regionale Energie Strategie (RES) die elke regio maakt, moet duidelijkheid geven over de hoeveelheid duurzame energie die elke regio kan opwekken in 2030. Regio Foodvalley is begonnen met het opstellen van de RES.

Een gezamenlijk proces

De regio verwacht een besluit over haar aandeel in het opwekken van duurzame energie in 2021 te kunnen nemen na een zorgvuldig en gedragen proces met stakeholders. In september en oktober nemen de gemeenten, provincies en het waterschap een definitief besluit of ze op basis van het startdocument (pdf, 1,63 MB) (pdf, 2 MB) deel willen nemen aan dit gezamenlijke proces. Daarom vonden op 17 juli en 4 september 2019 twee informatiebijeenkomsten plaats over het dit Startdocument. Leden van de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap uit Regio Foodvalley waren hierbij aanwezig. Beide bijeenkomsten hadden dezelfde inhoud.

Vragen en antwoorden

Het Startdocument werd kort toegelicht door Ralph Kohlmann, projectleider RES Foodvalley. Daarna konden vragen worden gesteld aan een panel. In het panel zaten Sander van ’t Foort (bestuurlijk trekker RES Foodvalley en wethouder in Renswoude), Coen Bernoster (procesbegeleider van de ateliers) en Frans Evers (procesbegeleider Stakeholderoverleg).

De vragen gingen over zaken als:

  • Wat is de rol van de raden, staten en het algemeen bestuur van het waterschap in het RES-proces? Hoe zijn zij betrokken?
  • Hoe zit het met lokaal draagvlak, de rol van bewoners in het RES-proces en de lokale gesprekken?
  • Is er informatie over het betrekken van jongeren in het RES-proces?
  • Ook werden zorgen geuit over het niet meenemen van innovatie in de RES en over de hoge tijdsdruk van de RES. Gaat dit niet de kwaliteit van het proces beïnvloeden?
  • Tot slot was er behoefte aan meer informatie over de verhouding en wisselwerking tussen de omgevingstrajecten (visies, plannen etc.) en de RES.

Het verslag met antwoorden op deze vragen vindt u hier (pdf, 182 KB).

De presentatie van de informatiebijeenkomst kunt u hier (pdf, 752 KB) nalezen.

Bekijk hier de video'Wat is de Regionale Energie Strategie". Voor iedereen die graag wil weten van de Regionale Energie Strategie inhoudt en wat de opgave is. Deze video is gemaakt door provincie Gelderland en het Gelders Energie Akkoord. Daarnaast is er ook een animatie met uitleg over de RES gemaakt door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.