De rol van het REB Regio Foodvalley bij de energietransitie

Samen de energietransitie aanjagen, daar draait het allemaal om bij de zes pilotprojecten van het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley. Tot 1 april 2024 wordt onderzocht of en hoe bedrijventerreinen extra stappen kunnen zetten om samen energie te besparen, groene energie op te wekken, eventueel op te slaan en te verbruiken. De redactie van VAllei Business sprak met de vier leden van het kernteam van REB over het ontstaan, de noodzaak en de ambities.

De lancering van het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley vond op 26 september jl. plaats in Veenendaal. De samenwerking tussen ondernemers onderling, de overheid en de agrarische sector omvat pilotprojecten bij in totaal acht bedrijvenparken in de regio Foodvalley. Of 6 + 2 zoals Wim Werkman, vicevoorzitter Federatie  Ondernemersverenigingen (FOV) Regio Foodvalley, eerder aangaf. In zes gemeenten hebben ondernemers onder de noemer van het REB-project de handen ineengeslagen. In twee gemeenten zijn eerder al projecten op bedrijventerreinen opgestart. In termen van communicatie en kennisdeling nemen we deze bedrijventerreinen mee. Inmiddels is een derde bedrijventerrein ook aangehaakt.

De opgedane kennis, ervaring en behaalde resultaten van september 2023 tot april 2024 worden gedeeld en dan wordt komend voorjaar bekeken of de betreffende pilotprojecten kunnen worden omgezet in een structurele samenwerking tussen de publieke en private partijen. Het REB-kernteam met Werkman, Fije Visscher (LTO Noord/Gelderse Vallei), Christian Lorist (VNO-NCW Midden) en Eugène-Emile Kuis (programmamanager Energietransitie/RES regio Foodvalley) hoopt dat de breed opgezette samenwerking op de korte én lange termijn vruchten gaat afwerpen.

Dit artikel is geschreven door Guus Hetterscheid van Vallei Business. Lees het volledige artikel op de website van Vallei Business.