Foodvalley-gemeenten gaan meer informatie uitwisselen om het regionaal energiesysteem te versterken

Gemeenten en de netbeheerders Stedin en Liander gaan in Regio Foodvalley meer informatie uitwisselen over plannen die impact hebben op het regionale energiesysteem. Om de investeringen in de energie-infrastructuur zo goed mogelijk in te schatten, gaan gemeenten en netbeheerders online hun databanken verbinden. Dit draagt bij aan het inzicht over hoe de energievoorziening zich ontwikkelt en wat de impact van het bestaande systeem is op lopende en geplande ruimtelijke ontwikkelingen.

In de samenwerking delen de partijen hun meest actuele data. En die data is cruciaal met het oog op de ontwikkeling van het energiesysteem. Zo kunnen gemeenten en netbeheerders beter inspelen op elkaars plannen. De investeringen die netbeheerders doen in het netwerk kunnen zo beter afgestemd worden op de ruimtelijke plannen die gemeenten maken voor de aanleg van bijvoorbeeld woningen, bedrijventerreinen en laadpunten. Gezamenlijk, en al doende, ontstaat meer en eerder inzicht in de energievoorziening en hoe die invloed heeft op lopende en geplande ruimtelijke ontwikkelingen en andersom.

‘Kaarten op tafel gooien’

“Het is echt een platform waar wij onze kaarten op tafel gooien, waarmee we laten zien: dit is wat wij weten en hoe het ervoor staat en laten we dat verrijken met elkaars data”, zegt René Windhouwer. Hij is bestuurlijk trekker van het Energieprogramma / RES Regio Foodvalley. Windhouwer: “Energie is een essentieel puzzelstuk als het gaat over het toekomstbestendig maken van onze regio. In Foodvalley zijn we actief bezig met het versterken van het energiesysteem zodat onze regio een goede plek blijft om te wonen, werken en te reizen. We weten dat we als overheden met de maatschappelijke partners continu moeten samenwerken aan een goede ruimtelijke inpassing van opgaven als wonen, stikstof, industrie, mobiliteit en natuur. Voldoende, betaalbare en duurzame energie is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Deze samenwerking gaat ons hierbij helpen.”

De tekst gaat onder de foto verder.

In Regio Foodvalley stapelen de opgaven zich op: er moeten tot 2040 minstens 40.000 woningen worden gebouwd en er is een sterke groei van bedrijvigheid en mobiliteit voorzien. Tegelijkertijd zit het elektriciteitsnet in de regio vol. Nieuwe aanvragen voor grootverbruikaansluitingen komen op een wachtlijst terecht. Het toekomstbestendig maken van het (regionaal) energiesysteem is een enorme klus. Dat de acht regiogemeenten samenwerken over de grenzen van Gelderland en Utrecht én de servicegebieden van netbeheerders Liander en Stedin heen, maakt de uitdagingen alleen nog maar groter. Niet voor niets heeft de provincie Gelderland in 2022 de partijen uitgenodigd om samen te onderzoeken hoe overheden en netbeheerders effectiever kunnen samenwerken om ons energiesysteem robuuster te maken. De gemaakte afspraken zijn hier een voorbeeld van.