Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen

Regio Foodvalley is één van de 30 regio’s in Nederland die afgelopen jaar hard werkten aan de ambities voor het opwekken van duurzame energie. Totaal tellen de ambities in alle 30 RES’en op tot 55,1 TWh. Het landelijke doel van 35 TWh in 2030 is haalbaar als in de uitvoering voldoende kennis, middelen en menskracht zijn. Dat schrijft het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar rapport “Monitor RES 1.0; een analyse van de Regionale Energie Strategieën 1.0” die zij donderdag 9 december 2021 publiceerden.
De bijdrage van RES Regio Foodvalley aan het landelijke doel van 35 TWh is 0,75 TWh duurzame energie met zonnepanelen en windmolens. Dat is ruim genoeg om alle huishoudens van Regio Foodvalley een jaar lang van stroom te voorzien.

De regio’s, dus ook Regio Foodvalley, gaan een volgende fase in. Aandacht is nodig voor het voortdurende gesprek met inwoners en belanghebbende partijen over de impact van de klimaat- en energietransitie en de afwegingen die te maken zijn. Daarnaast dwingt de schaarse netcapaciteit tot het stellen van prioriteiten en zijn afwegingen nodig met andere opgaven in de leefomgeving.

Meer informatie op de website van het NP RES en de website van het PBL.