Koning bezoekt zonnepark Branderwal in RES-regio Foodvalley

Op woensdag 23 maart bezocht Koning Willem-Alexander zonnepark Branderwal in Kootwijkerbroek. Dit is een van de projecten in RES-regio Foodvalley. De koning sprak met afgevaardigden van provincies, gemeenten, bedrijven, inwoners, natuur- en belangenorganisaties en RES-regio’s over verschillende vraagstukken van de Regionale Energiestrategie (RES).

Zonnepark Branderwal, nu in aanbouw, is een mooi voorbeeld uit de praktijk in RES-regio Foodvalley. Het park bevindt zich op het terrein waar voorheen de betonfabriek “Bosch Beton” gevestigd was. Het zonnepark is een voorbeeld van het inpassen van de opwek van duurzame elektriciteit in de leefomgeving: zo is er een graswal aangelegd rond de zonnevelden waardoor de zonnepanelen niet zichtbaar zijn van buitenaf. De panelen kunnen hoger opgesteld worden, wat meervoudig ruimtegebruik mogelijk maakt. De hoge en open opstelling zorgt voor minder schaduw en een gelijkmatige toetreding van licht, lucht en regenwater naar de ondergrond. Om de graswal en het binnenterrein landschappelijk en ecologisch in te richten als basis voor het zonnepark, is het afgelopen jaar ongeveer 40.000m3 teeltaarde aangevoerd en verwerkt.

De koning kreeg een korte toelichting op het ontstaan en de voortgang van de bouw van het zonnepark. De opening van het park is eind dit jaar. Dan levert het energie voor zo’n 5.700 huishoudens. Met een aantal afgevaardigden van provincies, gemeenten, bedrijven, inwoners en natuur- en belangenorganisaties sprak de koning over verschillende vraagstukken uit de regio. Hoe betrek je de omgeving bij zonne- en windprojecten? Hoe ga je om met de strijd om ruimte en grond in de gemeenten? En wat zijn oplossingen voor de krapte op het energienet?

Ook sprak de koning met betrokkenen van verschillende RES-regio’s over hoe de regio’s het Klimaatakkoord vertalen naar lokaal niveau. Over het belang van de nauwe samenwerking tussen verschillende stakeholders bij het opwekken van duurzame energie en de dilemma’s die hierbij komen kijken. En over de noodzaak van de regionale aanpak voor het realiseren van de klimaatdoelen.

In RES-regio Foodvalley hebben acht gemeentes, twee provincies en twee waterschappen het doel in 2050 energieneutraal te zijn. Zij zet onder meer in op energie besparen, energie clusteren, zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, zoveel mogelijk behoud van agrarische grond en het beschermen van natuurwaarden.

Meer informatie over het zonnepark: energeion.nl

Ontvangst bij zonnepark Brandewal

Rondetafel gesprek over wat andere RES-regio’s kunnen leren van de regio Foodvalley (en vice versa)