Nationale windturbine bepalingen leefomgeving

Van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 16 februari 2022 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport te maken voor de op te stellen nationale windturbinebepalingen leefomgeving.

Voor het opnieuw vaststellen van nationale windturbinebepalingen leefomgeving wordt een milieueffectrapport gemaakt. De eerste stap in het maken van het milieueffectrapport is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Aan de hand van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt het milieueffectrapport gemaakt dat ten grondslag ligt aan de vast te stellen nationale windturbinebepalingen leefomgeving.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau gaat in op:

  • Reikwijdte: welke effecten van windturbines worden in het milieueffectrapport onderzocht?
  • Detailniveau: hoe worden de effecten in beeld gebracht en met welke diepgang?
  • Wat de referentiesituatie is en welke varianten in het milieueffectrapport worden meegenomen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert digitale bijeenkomsten. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de verdere procedure van het milieueffectrapport en opstellen van de windturbinebepalingen leefomgeving worden toegelicht tijdens deze bijeenkomsten. U kunt hierover vragen stellen.

Meer informatie, data van de informatiebijeenkomsten en het indienen zienswijze.