Online bijeenkomst over burgerforum en online vragenlijst

Raadsleden, statenleden en leden van het Algemeen Bestuur van Waterschappen waren op 24 februari aanwezig bij een online informatiebijeenkomst over het Burgerforum in Regio Foodvalley. Ook de voorlopige resultaten van de online vragenlijst onder inwoners in Regio Foodvalley over wat wij belangrijk vinden bij het grootschalig opwekken van duurzame energie werden gepresenteerd.

Shannon Spruit en Niek Mout van Populytics / TU Delft gaven inzicht in de resultaten van de online vragenlijsten die inwoners hebben ingevuld van begin december tot begin januari. Doel hiervan was een goed beeld te krijgen hoe inwoners vanuit regionaal perspectief tegen de regionale energietransitie aankijken. Zij gaven uitleg over de inhoud en werking van deze “Participatie Waarde Evaluatie” onder inwoners, over de wijze van analyseren, de representativiteit en meer.

Het Burgerforum voor de Regionale Energiestrategie van Regio Foodvalley, baseren mede op deze resultaten hun advies aan het Stakeholderoverleg. In deze bijeenkomst werden alvast de contouren van dat advies gepresenteerd door Marc Rijnveld van het NPBO en de burgerforumleden uit het Stakeholderoverleg.

Terugkijken van deze online informatiebijeenkomst kan via deze link.