Regio FoodValley maakt werk van het Klimaatakkoord

Regio Foodvalley gaat een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Volgens het Klimaatakkoord dat in juni is gepresenteerd, moeten dertig regio’s in Nederland er samen voor zorgen dat er in 2030 35 TWH duurzame energie op land wordt opgewekt. De RES moet duidelijkheid geven over de hoe-veelheid duurzame energie die een regio kan opwekken in 2030.

Regio Foodvalley gaat een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Volgens het Klimaatakkoord dat in juni is gepresenteerd, moeten dertig regio’s in Nederland er samen voor zorgen dat er in 2030 35 TWH duurzame energie op land wordt opgewekt. De RES moet duidelijkheid geven over de hoe-veelheid duurzame energie die een regio kan opwekken in 2030. Wethouder  Van ’t Foort uit Rens-woude: “De meeste gemeenten hebben al veel voorwerk verricht en weten heel goed waar in de eigen gemeente mogelijkheden zijn. Dat is de basis. Op regionaal niveau werken we samen met een brede groep stakeholders aan consensus over hoe de energieambities vorm krijgen in onze regio.” In Regio Foodvalley liggen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpen-zeel, Veenendaal en Wageningen.

Sander Van ’t Foort is in Regio Foodvalley de bestuurlijk trekker van de RES. De RES wordt in het Klimaatakkoord gezien als een belangrijk element om bij te dragen aan draagvlak en acceptatie voor grootschalige energie-opwekking op land. Van ’t Foort: ‘’De gemeenten kennen als geen ander het gebied en de specifieke vraagstukken en dilemma’s. We staan dicht bij de inwoners die de komende jaren veranderingen in hun omgeving gaan zien. Wij vinden het daarom belangrijk om ruimte te geven aan lokale oplossingen.”

Startdocument eerste stap

De regiogemeenten hebben samen met de provincies, het waterschap en de netwerkbeheerders een proces voorbereid dat moet leiden tot een RES. Dit proces is beschreven in het Startdocument RES Foodvalley (pdf, 2 MB) dat nu aan de besluitvormende organen van de gemeenten, provincies en het waterschap in de regio is voorgelegd. Na de zomervakantie nemen de gemeenten, provincies en het waterschap een definitief besluit of ze op basis van het startdocument deel willen nemen aan het gezamenlijke proces. Volgens het Klimaatakkoord hebben alle regio’s uiterlijk 1 juni 2020 een concept-RES.

Stakeholders centraal

Bijzonder in het proces is dat de decentrale overheden in de regio willen werken met een stakeholderoverleg dat mede de inhoud van de RES gaat bepalen. Deze insteek is gekozen op basis van een startconferentie die gehouden werd op 17 mei, met potentiële stakeholders. Het stakeholderoverleg bestaat uit de decentrale overheden en vertegenwoordigers van partijen in de regio die onder andere de belangen en oplossingen in beeld kunnen brengen voor landbouw, natuur, sociale huur, energie-ondernemende inwoners, grootgrondbezitters en ondernemers.

Urgentie

Al in 2018 besloten de gemeenten op regioniveau samen te willen werken aan een energieneutrale regio in 2050. Regio Foodvalley neemt ook deel aan het Gelders Energie Akkoord, waarbij zo’n 200 overheden, bedrijven en organisaties zijn aangesloten, die urgentie voelen om de energietransitie in gang te zetten. Zij willen in de eigen regio bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot van 55% in 2030 in vergelijking met 1990. Dit is ambitieuzer dan het Klimaatakkoord dat 49% als uitgangspunt neemt.