Regio Foodvalley vraagt om versnelde uitbreiding van stroomnet Nederland

Het elektriciteitsnet in Nederland moet versneld worden uitgebreid. Zonder extra capaciteit kunnen geen extra woningen en bedrijven worden gebouwd en kan de noodzakelijke energietransitie niet worden uitgevoerd. Regio Foodvalley doet deze oproep na het bericht van TenneT dat de maximale capaciteit van het elektriciteitsnetwerk is bereikt. Dat heeft ook in deze regio grote gevolgen voor woningbouw- en energietransitieprojecten. Regio Foodvalley heeft oplossingen om bij te dragen aan ‘stroomspitsmijden’, maar daarvoor is meer samenwerking tussen overheden, netbeheerders en ondernemers nodig.

TenneT maakte vanmorgen bekend dat er sprake is van transportschaarste. Daarmee wordt bedoeld dat er meer vraag naar elektriciteit is dan het hoogspanningsnet kan verwerken (de vraag is 4.700 Megawatt, terwijl er ruimte is voor maximaal 3.400 Megawatt). Het bericht van TenneT betekent dat vanaf nu geen nieuwe elektriciteitsaanvragen voor grootverbruikers worden toegekend (> 3x80 Ampère) en zij op een wachtlijst worden geplaatst. TenneT wil het ‘spitsmijden’ uitbreiden (dat houdt in: het op een ander moment verbruiken of opwekken van stroom, bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend). 

Geschrokken

“Wij zijn geschrokken van het bericht van TenneT dat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor de ruimtelijke opgaven van Regio Foodvalley, zoals het bouwen van 40.000 nieuwe woningen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Het wordt ook erg moeilijk uitvoering te geven aan onze Regionale Energie Strategie (RES). Het besluit van TenneT betekent namelijk dat ook voor zonne- en windparken geen vergunningen meer worden verleend tot het moment dat meer capaciteit beschikbaar is”, zegt René Windhouwer. Hij is in Regio Foodvalley bestuurlijk verantwoordelijk voor de energietransitie.

Regio Foodvalley als pilotregio voor Smart Energy Hubs

“Wij vragen verantwoordelijke instanties om het stroomnet in Nederland versneld uit te breiden. Want als dat niet gebeurt, gaat ons land op slot.”
Om het stroomnet versneld uit te breiden, is samenwerking nodig tussen overheden, netbeheerders en ondernemers. “Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Wij zijn in Regio Foodvalley gewend te zoeken naar oplossingen. Wij doen dat samen. Een eerste stap in de goede richting is de ontwikkeling van Smart Energy Hubs waarbij aanbod van en vraag naar elektriciteit - op lokale en regionale schaal - direct met elkaar in verbinding worden gebracht. De Smart Energy Hubs ontlasten het hoogspanningsnet waardoor meer capaciteit beschikbaar komt. Dit past ook bij de oproep van TenneT om meer aan ‘stroomspitsmijden’ te doen. Voor de ontwikkeling van Smart Enery Hubs is samenwerking en vertrouwen nodig én de mogelijkheid om hiermee te experimenteren. Wij bieden ons, bij voorkeur samen met de provincies Gelderland en Utrecht en de regionale netbeheerders, aan een pilotregio voor deze Smart Energy Hubs te worden. Wij staan in de startblokken en kunnen morgen beginnen om mee te werken aan het versneld uitbreiden van de capaciteit van het stroomnet in ons land”, aldus René Windhouwer.