Studenten adviseren over energyhub Foodvalley

Het stroomnet in Nederland moet versneld worden uitgebreid, want zonder extra capaciteit kunnen er geen extra woningen en bedrijven worden gebouwd. Ook kan de noodzakelijke energietransitie dan niet plaatsvinden. Om het stroomnet versneld uit te breiden, wil Regio Foodvalley Smart Energy Hubs (SEH’s) ontwikkelen. Studenten van Christelijke Hogeschool Ede hebben in opdracht van Regio Foodvalley een adviesrapport geschreven over hoe meervoudige waardecreatie strategisch kan worden ingebed in de transitie naar een SEH.

Wat is een SEH?

Een SEH is een lokaal energiesysteem dat is uitgerust met een energieopslagsysteem, maar ook verbonden is met hernieuwbare energiebronnen en stroom-opwaartse energienetwerken om aan de lokale vraag te voldoen.

Kansen voor bedrijventerreinen

Uit het literatuuronderzoek van de studenten is gebleken dat SEH’s aanzienlijke kansen bieden voor bedrijventerreinen in Nederland. Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat SEH’s:

  • bijdragen aan het voorkomen van overbelasting van het elektriciteitsnet;
  • de acceptatie van duurzame energieprojecten vergroten;
  • gezamenlijke investeringen stimuleren;
  • nieuwe deuren openen; en  
  • de energiebalans verbeteren.
  • bedrijven kunnen helpen om op een duurzame en kostenefficiënte manier te opereren, waarbij ze kunnen profiteren van verschillende voordelen

Tegelijkertijd zijn er ook bedreigingen, zoals financiële risico’s, wet- en regelgeving, zorgen met betrekking tot privacy en complexiteit.

Uit interviews komt naar voren dat bedrijven in Regio Foodvalley zich richten op duurzaamheid en problemen proberen op te lossen, waarbij ze verschillende oplossingen overwegen. Bewustzijn creëren blijkt essentieel, voordat bedrijven bereid zijn om te investeren in SEH’s.

Aanbevelingen

De studenten bevelen het volgende aan:

  • Het is belangrijk dat Regio Foodvalley de implementatie van SEH’s op bedrijventerreinen en de samenwerking tussen bedrijven blijft stimuleren en daarbij bewustwording en kennisdeling bevordert.
  • Het is essentieel om onderzoek naar en de ontwikkeling van SEH’s te stimuleren.
  • Het is van belang dat Regio Foodvalley invloed uitoefent op het overheidsbeleid en onderzoek doet naar financieringsmogelijkheden vanuit overheidsinstanties en financiële instellingen.

Download de onderstaande rapporten voor meer informatie over het onderzoek: