Verbinding én grenzen opzoeken op gezamenlijke stakeholderconferentie RES-regio’s Foodvalley en Amersfoort 28 juni

Meer samenwerken en grenzeloos ondernemen zijn de sleutel voor een succesvolle energietransitie met inwoners en ondernemers: deze boodschap staat 28 juni centraal op de gezamenlijke stakeholderconferentie van de RES-regio’s Foodvalley en Amersfoort. 

Op deze bijeenkomst kunnen ondernemers, raadsleden, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties inspiratie en kennis komen tanken in de Expo in Hoevelaken. De conferentie staat bol van actuele inzichten en inspirerende projecten uit de regio.

Floris Alkemade, tot vorig jaar was hij Rijksbouwmeester, is één van de sprekers op de stakeholderconferentie. Voor een duurzame leefwereld moet Nederland compleet op de schop. Maar de vele claims op de beperkte ruimte maken dit tot een ingewikkelde opgave. Volgens Alkemade kunnen we het niet over de energietransitie hebben zonder daar de landbouwhervorming of de miljoen te bouwen woningen bij te betrekken. Hij pleit voor het inzetten van meer verbeeldingskracht zodat inwoners zin krijgen in het meemaken van alle opgaven. Hoe kom je tot een wenkend perspectief zodat ‘bewoners geen enorme weerstand voelen, maar zich verwachtingsvol afvragen wanneer hun buurt aan de beurt is?’.

Het energiesysteem van de toekomst staat centraal in de keynote van Sanne Tonneijck. Zij is teamleider Nieuwe Energiesystemen bij Windunie en een expert op het gebied van duurzame energiesystemen. Volgens Tonneijck staat het lokaal verbinden van vraag en aanbod centraal in het energiesysteem van de toekomst. Tonneijck: “Als de energiecrisis ons iets heeft geleerd dan is het dat burgers en bedrijven een grote behoefte hebben aan een stabiele en eerlijke energieprijs. Dat kunnen we zelf regelen door het lokaal verbinden van vraag en aanbod. De trend is er: het leveren van windstroom tegen kostprijs wordt een nieuwe lokale economische prikkel. Het vestigingsklimaat voor ondernemers gaat vooral bepaald worden door de beschikbaarheid van groene energie. En lokale windstroom tegen kostprijs wordt het nieuwe normaal voor inwoners.”

Aan de slag

Woensdagmiddag en -avond 28 juni gaan raadsleden, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke partners uit Regio Foodvalley én Regio Amersfoort met elkaar aan de slag over het regionale Energieprogramma en de RES. Tijdens de keynotes worden ze bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en vervolgens maken ze in een van de zeven deelsessies de balans op over thema’s als grootschalige opwek, lokaal eigendom, warmtetransitie, netcongestie en het energielandschap in het buitengebied.

Meer informatie over het Energieprogramma en de RES in de Regio Foodvalley is te vinden op www.resfoodvalley.nl. Voor aanvullende informatie of vragen over de stakeholderconferentie mailt u met res@regiofoodvalley.nl.