Werkbezoek leden Tweede Kamer

Vandaag zijn Tweede Kamerleden tijdens een werkbezoek in gesprek met regio’s over de Regionale Energiestrategieen. Ook Harke Dijksterhuis, wethouder gemeente Nijkerk en voorzitter van de Stuurgroep van RES regio Foodvalley is erbij. Net als Tjerk Wagenaar, voorzitter van het overleg met de niet-overheidspartijen. Ze geven de kamerleden een blik op de kansen en uitdagingen bij de overstap naar duurzame energie, de betrokkenheid van inwoners en ondernemers, boeren en bestuurders.