Bekijk de nieuwe plannen voor de World Food Experience

De stichting WFC Experience heeft de aangepaste plannen voor de World Food Experience zonder nieuwbouw afgerond. In het vernieuwde plan is meer ruimte voor interactie, flexibele programmering en verbinding met lokale, regionale en nationale voedselinitiatieven. De plannen zijn aangeboden aan de gemeente Ede en de provincie Gelderland die na de zomer een definitief besluit nemen over de bouw van de thema-attractie over voedsel in de Mauritskazerne in Ede.

Nadat de Raad van State in december het bestemmingsplan van de Experience van tafel veegde, kreeg de stichting de opdracht van de gemeente Ede en de provincie Gelderland om de plannen aan te passen. Samen met de Nederlandse experience-ontwerpers van Tinker Imagineers, is het vernieuwde plan tot stand gekomen.

Meer op minder meters
Omdat de nieuwbouw niet door kon gaan, viel ook 40% van het vloeroppervlakte weg. In het vernieuwde ontwerp is het belangrijkste uitgangspunt het in stand houden van de bezoekersbeleving. Ook de vrijgekomen buitenruimte wordt daarvoor ten volle benut. Op de plek waar voorheen de nieuwbouw zou komen, verrijst straks een thematuin en innovatiekas met aandacht voor land- en tuinbouw en innovaties uit de Nederlandse voedselsector. Ook het restaurant draagt actiever bij aan het vertellen van het verhaal achter ons dagelijks eten.

Flexibel en open ontwerp
Een groot deel van de Experience is flexibel in te richten waardoor het makkelijker is om de verbinding te maken met grote en kleine organisaties uit de voedselsector, zowel regionaal als (inter)nationaal. Bijvoorbeeld door innovaties te tonen of voedselvraagstukken voor te leggen. Ook is er meer ruimte voor kleinschalige evenementen, themadagen en flexibele exposities die herhaalbezoeken aantrekkelijk maken.

Minder risico
De verwachte tijd dat bezoekers doorbrengen in de Experience is door de aanpassingen langer. Wel is het aantal te verwachten bezoekers per jaar (200.000 - 250.000) lager dan in het oude plan, maar daar is schoolbezoek en opkomst uit evenementen nog niet in meegenomen. Daar tegenover staat dat door de lagere kosten er minder bezoekers (140.000 per jaar) nodig zijn voor een positief resultaat.

Besluit na de zomer
De verwachting is dat zowel de gemeente Ede als de provincie Gelderland na de zomer hun besluitvorming afronden. Bij een positief besluit kan de stichting WFC Experience overgaan tot de realisatie van de attractie.

Bekijk het vernieuwde ontwerp