Partners

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en acht partijen uit de regio. In dit partnerschap werken Rijk en regio samen om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Overheden, kennisinstellingen en ondernemers hebben de krachten gebundeld om hun impact te vergroten. Maak hier kennis met de partners: