Thema's

Een programma, drie thema’s
Met een gerichte, regionale én integrale aanpak versnellen we de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Door daarbij economische kansen te benutten werken we tegelijkertijd aan welvaart en welzijn in de regio. We geven de regio een impuls via drie sporen. De drie thema's, Transitie landbouw, Voeding en Gezondheid en  Kennis en Innovatie vormen samen één geheel en versterken elkaar.