Thema's

Een programma, drie thema’s
Met een gerichte, regionale én integrale aanpak versnellen we de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Door daarbij economische kansen te benutten werken we tegelijkertijd aan welvaart en welzijn in de regio. We geven de regio een impuls via drie thema's. Deze drie thema's zijn 1. Transitie landbouw, 2. Voeding en Gezondheid en 3. Kennis en Innovatie. Ze vormen samen één geheel en versterken elkaar.

Projecten op de kaart

Op de Projectenkaart Regio Foodvalley staan alle projecten van de Regio Deal Foodvalley. Zo is snel te zien in welke provincie of gemeente de projecten plaatsvinden.

Hoe werkt de projectenkaart?