Thema's

Rijk en regio geven de regio een impuls via drie thema's. 1. Toekomstbestendige landbouw, 2. Voeding en gezondheid en 3. Kennis en innovatie. Bekijk hier per thema wat de oogst is van de Regio Deal Foodvalley.