Dealmaker Freek van Muiswinkel, Universiteit Utrecht

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met Freek van Muiswinkel. In zijn functie van Directeur Ondernemerschap en Regionale Samenwerking van de Universiteit Utrecht vervult hij binnen zijn organisatie een spilfunctie voor de Regio Deal Foodvalley. “Ik denk dat de Regio Deal een mooie aanjager is om gezamenlijk nog veel meer belangrijke publiek-private koppelingen te maken. We staan nog maar aan het begin van een belangrijke transitie.”

Het was even wennen, maar het label ‘Dealmaker van de maand’ past hem bij nader inzien als een handschoen. Voor dit interview dacht hij na over de term dealmaker. “Is de term niet voorbehouden aan snelle jongens in de zakelijke dienstverlening, waar fusies en overnames dagelijks aan de orde zijn?”, vroeg van Muiswinkel zich af. Maar op internet vond hij een quote die het antwoord gaf: ‘Een vriend van mij heeft wat mij betreft de drie belangrijkste kenmerken van een goede dealmaker: Hij is een meester in het maken van connecties, grijpt kansen waar anderen die niet zoeken en gaat net iets verder dan de rest’.

Allemaal dealmakers
“De Regio Deal is tot stand gekomen door het samenspel van meerdere dealmakers die allemaal net iets verder wilden gaan om nieuwe samenwerkingen te verkennen. Met een fantastische deal als resultaat”, zegt van Muiswinkel enthousiast. “Ja, we hebben het echt sámen voor elkaar gekregen om deze deal te sluiten.” Hij was nauw betrokken bij het tot stand komen van de Regio Deal Foodvalley. Nu maakt hij namens Universiteit Utrecht met veel plezier deel uit van het Directeurenoverleg, een soort danktank die is samengesteld uit de partners van de Regio Deal.

Verbinding ecosystemen
Voor de Universiteit Utrecht, het Utrecht Science Park en de Economic Board Utrecht vormt de Regio Deal een uitgelezen kans om de al bestaande samenwerking met Foodvalley, en in het bijzonder met de WUR, naar een hoger plan te tillen. Van Muiswinkel: “Door de brede en goed doordachte opzet met drie sporen zijn we in staat om samen met het Rijk de complementaire krachten van twee sterke regio’s met elkaar te verbinden. Het koppelen van de twee krachtige ecosystemen van Gelderland en Utrecht is onze gezamenlijke uitdaging. Ik weet zeker dat we elkaar daarin vinden en dat die samenwerking veel innovatie en maatschappelijk rendement zal opleveren. Samen met onze partners doen we er alles aan doen om die winst te verzilveren.”

Kracht van Utrecht
Als kennisinstelling werkt de Universiteit Utrecht regionaal, landelijk en wereldwijd samen om kennis en innovatiekracht te delen. Van Muiswinkel: “Met ons strategische thema Pathways to Sustainability, en meer in het bijzonder de Future Food hub, stimuleren we nieuwe vormen van landbouw, vergroten we de bewustwording onder mensen over gezonde voeding én geven we een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe kennis. We werken hier binnen en buiten de Regio Deal aan. Het Utrechtse ecosysteem omvat veel publiek-private samenwerkingen, waaronder het Utrecht Science Park, de Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht, het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en private partijen zoals Danone Nutricia Research en Rabobank Research."

Ambities
Over de ambities van de Regio Deal is van Muiswinkel ook helder. “Ik denk dat de Regio Deal pas het begin is. Het is een aanjager om gezamenlijk nog veel meer belangrijke publiek-private koppelingen te maken. We staan nog maar aan het begin van een belangrijke transitie.” Van Muiswinkel staat dan ook open voor nieuwe samenwerkingen. “Neem gerust contact met me op. Dan maken we er samen vast iets moois van. That’s a deal!”