Dealmaker Gerard van Deelen, gemeente Scherpenzeel

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Gerard van Deelen. Hij is wethouder bij de gemeente Scherpenzeel en binnen Regio Foodvalley bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema voedsel. “Regio Foodvalley moet de Coca-Cola van food worden.”

Voedsel-DNA

“Voedsel is natuurlijk de leukste en mooiste portefeuille”, vertelt Gerard van Deelen. Naast wethouder voor gemeente Scherpenzeel is hij binnen de samenwerking van de acht gemeentes van Regio Foodvalley verantwoordelijk voor het thema voedsel. “Ruim een jaar geleden wilde het nieuwe college van Scherpenzeel een wat actievere rol gaan spelen binnen de regio. We wilden wat meer gaan brengen en niet alleen meer komen halen. Toen hebben we gekeken wat past bij Gerard van Deelen? En dat is food geworden”, vertelt hij lachend. “Food zit in het DNA van de regio, hij heet tenslotte Foodvalley. Maar het is lastig om er invulling aan te geven. Het is een breed onderwerp en we hebben natuurlijk maar beperkte capaciteit, dus we moeten goed bedenken waar we het verschil in willen maken. Ik ben op zoek naar stippen op de horizon en dan het liefst zo concreet mogelijk, niet alleen op het hoge abstractieniveau.”

Ondernemersgeest

Naast wethouder is Van Deelen ook ondernemer. En die ondernemersgeest neemt hij mee in zijn functie voor de regio. “Eigenlijk willen we dat je, waar ook ter wereld, bij food automatisch aan ons denkt. Zoals je bij cola direct denkt aan…? Regio Foodvalley moet de Coca-Cola van food worden.” Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe kun je impact maken? Van Deelen: Om impact te maken heb je in een vroeg stadium zowel overheid als ondernemers en onderzoek nodig. Binnen deze triple helix zijn we niet alleen overlegtijgers. We moeten ook dingen voor elkaar zien te krijgen. Als overheid zijn we slechte uitvoerders, daar heb je het onderwijs en het bedrijfsleven voor nodig. Als overheid kunnen we wel partijen verbinden.”

Vermarkten

Dat verbinden van overheid, onderzoek en onderwijs is juist in de Regio Deal Foodvalley goed geregeld. Hoe kun je nu gaan zorgen dat de versnelling die de Regio Deal oplevert daadwerkelijk impact gaat hebben? Van Deelen: “Het moet niet zo zijn dat het onderzoek blijft hangen in een laatje bij de universiteit.” De wethouder illustreert dit met een voorbeeld van een pilot over het gezonder maken van de voedselomgeving van de Regio Deal die bij Scherpenzeelse sportclubs loopt. “We willen graag dat sportverenigingen een gezonde borrelplank gaan aanbieden. Na de pilot is de vraag hoe ga je dit verder vermarkten? De universiteit en de overheid kunnen dit niet doen. Daar is een marktpartij voor nodig. Als overheid kun je dan eventueel als verbinder optreden naar de lokale markt toe. Als je dit vermarkten niet inbouwt dan gebeurt het niet. En niet alle projecten zullen succesvol vermarkt kunnen worden.”

Verbinden

Van Deelen ziet ook een belangrijke rol voor hemzelf als verbinder. “We moeten ons belastinggeld effectief inzetten. Daarom is het belangrijk om effectief samen te werken, tussen de kolommen van de triple helix, tussen de gemeentes in de regio en met andere regio’s. Zitten we niet hetzelfde te doen? We moeten echt de samenwerking opzoeken. Ik kan daarin een aanjager zijn. Het is daarbij belangrijk om inzichtelijke doelen met elkaar af te spreken en eventueel activiteiten te bundelen. En het is uiteindelijk belangrijk dat de kansrijke projecten uit de Regio Deal, verder opgepakt worden binnen Regio Foodvalley.”