Foto van gedeputeerde Bruins Slot

Dealmaker Hanke Bruins Slot, gedeputeerde provincie Utrecht

Elke maand stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Hanke Bruins Slot, gedeputeerde voor de provincie Utrecht. De provinciebestuurder is vanuit de portefeuille landbouw betrokken bij de Regio Deal.

De ambities van de Regio Deal sluiten goed aan bij provinciale beleidsdoelen. In de eerste plaats onderschrijft de provincie Utrecht natuurlijk het belang van nieuwe en economisch rendabele vormen van landbouw. De provincie wil ook een bijdrage leveren aan voldoende gezond voedsel dat op een duurzame manier is geproduceerd. De bundeling van krachten van meerdere betrokkenen is een belangrijke schakel bij het realiseren van deze ambities. “Door goede samenwerking tussen partners uit de Regio Deal Foodvalley, maken we gezamenlijk werk van gezonde en duurzame voedselproductie en voeding”, aldus Bruins Slot.

Landbouw
Het eerst spoor van de deal zet in op toekomstbestendige, duurzame en circulaire landbouw. In de praktijk betekent het dat er gekeken wordt naar maatregelen voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, verder terugdringen van de uitstoot van emissies, werken aan nieuwe verdienmodellen voor agrariërs en een sterkere verbinding tussen boeren en inwoners. Deze doelen sluiten aan bij provinciale ambities uit de Landbouwvisie. Met de recent gelanceerde provinciale Voedselagenda zet provincie Utrecht specifiek in op duurzaam en lokaal voedsel. De agenda focust op stimulering en versterking van regionale, kortere, voedselketens. Daarbij is gelijktijdig het doel om gezonde consumptie verder te stimuleren onder inwoners.

Voedselketen
“Onze provincie is bij uitstek geschikt voor een sterkere voedselketen door de letterlijk kleine afstand tussen boeren en consumenten. Lokaal voedsel geeft een verdienmodel voor ondernemers en maakt een betere afstemming tussen vraag en aanbod mogelijk. Met onze aanpak willen we enerzijds de positie van lokale voedselproducenten versterken en anderzijds maken we consumenten bewuster van gezonde voeding. Daarvoor willen we samen met de betrokken partijen aan de slag”, vertelt gedeputeerde Bruins Slot over de voedselagenda in relatie tot de Regio Deal Foodvalley.

Samenwerking
De deelnemende partijen aan de deal hebben gemeen dat ze willen innoveren, nieuwe kennis willen ontwikkelen en informatie willen delen. “Het betrekken van de gehele keten is daarbij essentieel. Samen bereiken we meer en dat is onmisbaar om een duurzaam en gezond voedselsysteem te bereiken”, benadrukt de gedeputeerde tot besluit.