Henk Kievit

Dealmaker Henk Kievit, Christelijke Hogeschool Ede

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met Henk Kievit, Lector bij de academie Mens en Organisatie bij de Christelijke Hogeschool Ede en als MT lid nauw betrokken bij de uitvoering van Spoor 1. Henk Kievit zag al direct de potentie van het samenwerkingsverband toen hij in 2018 betrokken raakte bij het startcongres over de Regio Deal. “Juist door de bundeling van kennis en middelen kunnen we stappen zetten die ertoe doen. Samen maken we het geheel waardevoller dan de som der delen”.

Startcongres
Als kersverse voorzitter van het Landbouwnetwerk in de Vallei raakte Henk tijdens het startcongres in 2018 betrokken bij de Regio Deal Foodvalley. Hij heeft dan al een breed netwerk met bestuurders en ondernemers in de regio. Als Lector Dienstbaar Organiseren bij de CHE en verantwoordelijke voor de faculteit Duurzaam Ondernemen bij Nyenrode Business Universiteit ziet Henk de unieke kansen van deze samenwerking tussen Rijk en regio. Samen investeren en samen de vruchten plukken, daar gelooft hij in. En Kievit ziet ook een prachtige kans bovendien om het lectoraat onderzoeksthema ‘Dienstbaar Organiseren’ in de praktijk te brengen.

Teambuilding
Voor het eerste spoor, de versnelling van de transitie naar toekomstbestendige landbouw, ligt er daarna een flinke uitdaging. “De uitwerking van de Deal was een behoorlijke flessenhals”, zegt Henk nu. “Maar door te investeren in samenwerken en goed naar elkaar te luisteren komen de partijen uiteindelijk dichter bij elkaar. De gezamenlijke brainstormsessies in het gras bij de boer zorgden ervoor dat we elkaar leerden kennen en waarderen”. Wat de deelnemende partijen gemeen hebben is hun passie voor een vitale landbouw en ze gaan dan ook samen staan voor het gemeenschappelijke belang. De integrale benadering van spoor 1 was daarna een logische vervolgstap. Er is in die tijd een hechte stakeholdersgroep gevormd die ook tijdens de uitvoering nauw betrokken blijft. “Zo oogsten we nu al van de investering die we deden om elkaar te leren kennen”.

Inmiddels is de uitvoering van Spoor 1 onder de naam ‘Boer aan het Roer’ in volle gang. Een belangrijke succesfactor daarbij is dat de agrariërs het ook zelf willen. Boeren en hun erfbetreders zijn via LTO Noord afdeling Gelderse Vallei dan ook vanaf het begin betrokken bij de opzet en uitwerking van de plannen. De sterke motivatie blijkt onder andere uit het aantal deelnemers; al vijftig boeren hebben zich aangemeld voor de Proeftuin. Ook tijdens de digitale kick-off bijeenkomst in november namen de vijftig boeren deel aan de digitale themasessies. Ook voor de masterclass Produceren in de Korte Keten is de animo groot.

Innovatiekracht
“In deze regio is altijd al veel innovatiekracht aanwezig geweest. Veel partijen kenden elkaar al en wilden wel vooruit. Maar voor individuele partijen waren de investeringen te groot en de processen te complex. Door de Regio Deal Foodvalley kunnen we nu substantiële stappen zetten. De Regio Deal maakt bijvoorbeeld het plaatsen van een fijnmazig meetnet mogelijk. Ook het faciliteren van de proeven door middel van ruimte in de regels is een belangrijk pluspunt van de samenwerking tussen Rijk en regio”, aldus een enthousiaste Henk Kievit.

Toekomstbestendig
Kijkend naar de toekomst ziet Kievit de boeren ook hun plaats innemen in de netwerksamenleving. “De landbouw staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van uitstoot, circulariteit en bodemkwaliteit. Ook het consumentengedrag vraagt om aanpassingen want mensen zijn bewuster bezig met hun omgeving, voeding en gezondheid. Maar”, zegt Kievit nadrukkelijk, “het is aan de boeren om hun ondernemerschap in te vullen en vorm te geven aan hun eigen toekomst. Vanuit de Regio Deal ondersteunen en faciliteren wij de agrariërs. Maar de boer staat uiteindelijk zelf aan het roer om zijn bedrijf toekomstbestendig te maken”.