Portret Henk Veldhuizen door Evert van de Worp

Dealmaker Henk Veldhuizen, Waterschap Vallei en Veluwe

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met Henk Veldhuizen, Heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe. Als Heemraad heeft hij het watersysteem in het landelijk gebied in zijn portefeuille. Bij de Regio Deal neemt hij deel aan het regionaal partneroverleg en Het Overleg met het Rijk. “Water is het leidende principe en we worden daar enorm door uitgedaagd omdat we de afgelopen eeuw kampioen waterafvoer zijn geworden.”

Per 1 oktober 2020 is Henk Veldhuizen Heemraad bij het waterschap. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en bestuurder bij LTO Noord. Henk, zelf derde generatie boer net ten noorden van de A12 bij Maarsbergen, weet wat het is als je als ondernemer moet omschakelen. “Door de aanleg van het ecoduct Rumelaar ben ik noodgedwongen kleinschalig en natuurgericht gaan boeren. Het is fijn om niet meer bezig te hoeven zijn met schaalvergroting. De uitdaging is om het bedrijf rendabel te maken.”

Water als leidend principe
Opgeleid als landbouwkundig ingenieur komen in zijn huidige functie alle kennis en ervaring samen. “Water is daarin het leidend principe”, begint Henk enthousiast te doceren, “en we worden daardoor enorm uitgedaagd. We hebben tegenwoordig te maken met langere periodes van droogte en zwaardere piekbuien. Het water valt dus minder regelmatig. En als het valt, komt het meteen in hele grote hoeveelheden. Daar waar we er vroeger alles aan deden om het water snel af te voeren, moet er nu van alles gebeuren om het water zo lang mogelijk vast te houden. Dat is een behoorlijke uitdaging omdat we de afgelopen eeuw kampioen waterafvoer zijn geworden.”

Slimme bodem
“De oplossing”, zegt Henk, “zit in het goed kunnen verwerken van die pieken én het daarna vasthouden van het water in de ondergrond. Een goede sponswerking van de bodem zorgt ervoor dat het water niet te snel afgevoerd wordt. Het zorgt ook voor een gezondere bodem en bovendien levert het geld op, want in de droge periodes is er minder beregening nodig. Dat betekent een kostenbesparing en betere opbrengsten voor de agrariërs, want op een gezonde bodem groeit het gewas beter door.”

Boer aan het Roer
In de uitvoering van de Regio Deal Foodvalley is Waterschap Vallei en Veluwe verantwoordelijk voor het project Bodem- en Waterkwaliteit. Het waterschap richt zich hierbij op bewustwording en kennisoverdracht. “In de pilots van de Proeftuin van Boer aan het Roer werken we samen met agrariërs aan duurzame concepten waarbij goede bodemkwaliteit hand in hand gaat met goede opbrengsten. Ook geven we bodemcursussen, waarin we samen met boeren bekijken hoe ze de zorg voor hun bodem kunnen verbeteren.” Daarmee is het belangrijkste resultaat van deelname aan de Regio Deal al geoogst: “Voor ons is de Regio Deal eigenlijk al geslaagd, omdat we met elkaar werken aan betere bodem.” 

Constructieve samenwerking
Die samenwerking in de Regio Deal is voor Veldhuizen een logisch gegeven. Hij roemt de vroegere gebiedscoöperatie O-gen, die hij als een van de voorlopers van de Regio Deal ziet. “De samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven was toen ook al toekomstgericht en op basis van gelijkwaardigheid. Dat zetten we met deze Deal voort.” Om daaraan toe te voegen: “Je moet elkaar wel echt wat gunnen en elkaar willen helpen, anders lukt het niet. Beleidsmakers, kennisinstellingen en ondernemers; we hebben elkaar gewoon nodig om toekomstbestendig te zijn en blijven. Daarom is de Proeftuin uit de Regio Deal zo interessant. Daar werken we samen aan oplossingen.”