Dealmaker Mirjam Sterk, gedeputeerde provincie Utrecht

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regiodeal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Mirjam Sterk, gedeputeerde voor de provincie Utrecht en lid van de Stuurgroep van de Regiodeal. “De Regiodeal kan een belangrijke rol spelen omdat wij ook vol inzetten op de toekomstbestendige landbouw, een erg actueel thema. We willen allemaal dat Foodvalley leefbaar platteland blijft.”

Breed netwerk
Sterk werd in februari 2022 geïnstalleerd als gedeputeerde van de provincie Utrecht met o.a. landbouw, natuur, bodem en water in haar portefeuille. Ze nam ook de rol in de Stuurgroep van de Regiodeal over van haar voorganger Hanke Bruins Slot, die begin dit jaar aantrad als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. “In deze rol komt mijn brede maatschappelijke en politieke achtergrond goed van pas. Ik zat tien jaar in de Tweede Kamer en heb mede daardoor een breed netwerk; ik ken veel wethouders, burgemeesters en andere mensen in deze regio en ik zie het als een mooie kans om nu in dit verband met hen samen te kunnen werken."

Utrechtse ambities
Vervolgens zoomt Sterk in op de Utrechtse ambities: “Wij willen een provincie zijn waar het goed wonen, werken en leven is. De inzet van de Regiodeal sluit daar helemaal op aan. Inhoudelijk ligt mijn portefeuille het dichtst bij het Thema Transitie landbouw, maar dat neemt niet weg dat we ons ook inzetten voor de Utrechtse Voedselagenda (pdf, 9 MB) waarmee we inwoners stimuleren lokaal en duurzaam eten te kopen,” zegt Sterk. “De opzet van het Thema Voeding en gezondheid sluit daar goed op aan. We gaan daarmee echt de wijken in, zoals het Schrijverspark in Veenendaal en de Utrechtse wijk Overvecht om daar gezond eten op de agenda te krijgen. En met twee universiteiten in ons gebied hebben we alle kennis in huis om dit samen met mensen uit de praktijk op te pakken."

Leefbaar platteland
“Het nieuwe Nationaal Programma Landelijk Gebied heeft veel impact op mensen,” vervolgt ze. “De stikstofuitstoot moet flink omlaag. Deze grote opgave heeft veel impact op agrariërs en het zijn moeilijke en onzekere tijden voor hen. De Regiodeal kan daarin een belangrijke rol spelen omdat wij vol inzetten op de toekomstbestendige landbouw. Het is belangrijk dat we hierin samen blijven optrekken en gezamenlijk de schouders eronder zetten. We willen allemaal dat de Foodvalley regio leefbaar platteland blijft.”

Sterk, een snelle spreker, vervolgt direct haar verhaal. “Het meetnet dat we in de regio optuigen kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De maatschappij vraagt om metingen naast berekeningen. Met dit fijnmazige meetnet genereren we straks waardevolle informatie over de luchtkwaliteit in het gebied én op bedrijfsniveau. We geven de boeren daarmee ook een instrument in handen.”

Perspectief
“We willen de sector helpen en perspectief geven. Daarom is het belangrijk dat we met de Regiodeal manieren van innovatie vinden die écht wat opleveren zoals ander eiwitrijker voedsel voor vee, meer kringlopen sluiten en het hergebruiken van grondstoffen. En die focus op meer circulaire landbouw is echt nodig voor de transitie. Er zit veel relevants in de Regiodeal waar gemeenten, provincies en het Rijk verder op door kunnen bouwen.”

We zijn nu halverwege de uitvoering van de Regiodeal. Wat voor boodschap heeft Sterk voor de partners en deelnemers in de Regiodeal? “Het is ontzettend belangrijk om integraal te blijven werken en de samenwerking zo breed mogelijk in te zetten. En daarnaast de kansen die deze samenwerking ons biedt zo goed mogelijk te benutten. En,” zegt ze tot slot, “als we net zo blijven samenwerken als in het eerste deel, kunnen we samen 'De sprong vooruit' maken.”