Dealmaker Peter Drenth, gedeputeerde provincie Gelderland

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met Peter Drenth, gedeputeerde bij Provincie Gelderland. Hij is als bestuurder onder meer verantwoordelijk voor agrifood, natuur en landschap, biodiversiteit, cultuur, erfgoed, de gebiedsagenda Foodvalley, en het programma Foodvalley 2030.

“Foodvalley is een van de meest dynamische en economisch kansrijke regio’s van Gelderland. We zien kansen voor de transitie van de landbouw, voor economische groei en voor het versterken van de link tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. En kansen zijn er om te benutten”, zegt Peter Drenth. “Bij de provincie houden we ons bezig met de ontwikkeling van de landbouw en verduurzaming van de voedselproductie om in de toekomst een economisch en ecologisch duurzame sector zeker te stellen. De Regio Foodvalley en de Regio Deal kunnen daar een belangrijk bijdrage aan leveren”.

De Regio Deal Foodvalley helpt om het gebied een extra boost te geven. Drenth: ‘Grote vraagstukken komen hier samen, die op veel punten raken aan onze provinciale doelen: duurzame kringlooplandbouw, gezonde voeding en een innovatief top-ecosysteem. Ik zie inspirerende ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de versnelde ontwikkeling van emissie reducerende technieken bij het praktijkcentrum in Barneveld, de ontwikkeling van volwaardig veevoer waarin regionale voedselreststromen zijn verwerkt of boeren die aan duurzaam bodembeheer en grondbewerking doen. Maar het maakt ook het World Food Center Experience mogelijk en bijvoorbeeld de Food Academy in Nijkerk, waar jongeren worden klaargestoomd voor een voor een carrière in de voedingsmiddelenindustrie”.

Verder investeren we met de Regio Deal Foodvalley in het innovatieve ecosysteem. Wageningen Universiteit & Research is een universiteit van wereldklasse, wat veel onderzoekscentra van het agrifood-bedrijfsleven aantrekt. Met onze investeringen willen we dat nog aantrekkelijker maken. Het ecosysteem staat mede ten dienste van een duurzame landbouw en de verduurzaming van de voedselproductie. Het mooie is, dat boeren in de regio nu als proefbedrijven gaan dienen voor de innovaties die in de Regio Deal ontwikkeld worden. Deze Regio Deal zet ook stappen naar een gezonde voedselomgeving. De huidige COVID-crisis versterkt het belang van een goede toegang tot een duurzame en gezonde voedselkeuze.

Drenth: “Er zit een enorme dynamiek in het gebied, De Regio Deal helpt om dit beter voor het voetlicht te brengen, te zorgen voor een betere voedingsbodem voor innovatieve oplossingen, en daarmee ook verder uit te groeien in de toekomst. Wat daar ontwikkeld wordt, kan wereldwijd worden geëxporteerd: zowel de kennis als de producten en diensten. Ik ben ervan overtuigd dat door de samenwerking in het gebied verder te ontwikkelen er veel meer te bereiken valt. Dat is ook nodig om de positie als voorloper te behouden.