Dealmaker René Verhulst, gemeente Ede

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met René Verhulst, burgemeester van Ede en voorzitter van de Stuurgroep Regio Deal Foodvalley. “We zijn trots op wat er hier door de Regio Deal Foodvalley groeit. Trots op wat er nu al gezaaid is. En hoewel het nog te vroeg is om te oogsten, zien we al wel heel wat opkomen. Het is belangrijk om daar oog voor te hebben. Te laten zien wat er al is.”

Regionale samenwerking
Vanaf zijn benoeming in 2017 als burgemeester van Ede is Verhulst intensief betrokken bij de Regio Deal. “Ik volgde die ontwikkeling natuurlijk al vanuit Zeeland. Het regeerakkoord stuurde duidelijk op meer regionale samenwerking. Daarbij was zelfs een voorbeeldfunctie voor Foodvalley weggelegd.” Hier in Ede ging Verhulst daar direct mee aan de slag. “Vanuit mijn rol als voorzitter van de regionale samenwerking in de Triple Helix was ik nauw betrokken om daar met elkaar een goede invulling aan te geven. Het belang van de regio stond daarbij voorop. Daarom hebben we nu een programma dat goed aansluit bij de prioriteiten van Foodvalley met de focus op kennis, gezondheid en voedsel.”

Regio Deal Foodvalley
Verhulst vervolgt direct met een inhoudelijke aanvulling daarop. “Het resultaat is een programma waar voor iedereen wat in zit en waaraan we allemaal een bijdrage leveren. Zo zetten we in op verbetering van de leefomgeving, het stimuleren van toekomstgericht agro-ondernemerschap en circulaire landbouw. Samen versterken we het kennis ecosysteem voor gezondheid en voeding en bouwen we de voedselprogramma’s voor preventieve gezondheidszorg uit. En de WFC Experience natuurlijk, daarmee creëren we een internationale etalage voor de agro-foodsector. En door in te zetten op kortere ketens, houden we het tegelijkertijd dichtbij huis.”

Waar staan we nu?
“Sinds de start van de Regio Deal is het vraagstuk van emissies alleen maar groter en complexer geworden”, zegt Verhulst. “Stikstof staat hoog op de agenda en boerenbedrijven staan onder druk. Daarmee zijn ook de innovatieve oplossingen en het meetnet waar de Regio Deal op inzet, nog belangrijker. Via Boer aan het Roer steunen we onze boerenbedrijven. We stimuleren ze om uit te zoeken hoe je kunt blijven ondernemen in Foodvalley, met de huidige restricties. Jonge boeren en vernieuwers laten nu al zien hoe het ook kan. Het is dus belangrijk dat we die resultaten delen.” Verhulst voegt daaraan toe dat het natuurlijk een belangrijke voorwaarde is dat de oplossingen waar we nu aan werken ook een plek krijgen in het beleid van het volgende kabinet. 

Sterk netwerk
Verhulst is ook blij met het stevige netwerk in Foodvalley dat zijn krachten goed weet te bundelen. “We smeden samenwerkingsverbanden en ontvangen hier veel delegaties uit binnen- en buitenland. Juist die excursies en bijeenkomsten dragen bij aan het uitwisselen van kennis en praktijkervaring. Met een bezoek van Statenleden bijvoorbeeld aan het Poultry Expertise Centrum of het World Food Center geven we invulling aan onze voorbeeldfunctie.” 

Het veld in
Verhulst vindt het belangrijk dat ook bestuurders en ambtenaren achter hun bureau vandaan komen en zien wat er hier gebeurt. “We willen graag laten zien hoe het gaat in de proefboerderij of in het ziekenhuis, bijvoorbeeld. Dan vindt echte bewustwording plaats. We zijn trots op wat er hier door de Regio Deal Foodvalley groeit. We zijn trots op wat er gezaaid is. En hoewel het nog te vroeg is om te oogsten, we zien al wel heel wat opkomen. Het is belangrijk om daar oog voor te hebben en te delen wat er al wel is.” 

Lokale specialiteit 
Voor Verhulst, die opgegroeide in Zeeland tussen fruitbomen, bessen en frambozen, staan landbouw en voedsel produceren heel dichtbij. Hier in de regio mist hij de betrokkenheid van de inwoners en restaurants bij het lokale voedsel. “Je kunt hier heel goed eten, maar wat is nou echt onze regionale specialiteit? Neem nou de mosselen. Daar zijn de Zeeuwen echt trots op. En de producenten houden goed rekening met wat de consument wil en ze weten daar goed op in te spelen. Daardoor blijft hun afzet groeien.” Om daaraan toe te voegen: “ik zou graag ondernemers uitdagen om wat meer buiten de gebaande paden te treden en ze te stimuleren om meer ambachtelijk eten aan te bieden. Eten dat past bij onze bodem en onze boodschap: gezond en duurzaam voedsel op je bord.”