Dealmaker Sebastiaan Berendse, WUR

Elke maand maakt u kennis met iemand die meewerkt aan de Regiodeal. Deze keer is dat Sebastiaan Berendse, Directeur Waardecreatie bij Wageningen University & Research. Waardecreatie is naast educatie en onderzoek de derde kerntaak van WUR. “Onderzoeksresultaten hebben pas impact als ze in de maatschappij toepassing vinden. Daarom werkt WUR ook in de Regiodeal intensief samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om die resultaten tot waarde te brengen.”

Berendse is sinds vijfenhalf jaar Directeur Waardecreatie bij Wageningen University & Research (WUR). Werken op het snijvlak van publiek-private samenwerkingen vormt de rode draad in zijn loopbaan. “Ik koester publiek-private samenwerkingen als drijvende krachten voor innovatie. Door gebruik van wetenschappelijke kennis en onderzoek kunnen we écht meerwaarde creëren. Waardecreatie is naast onderzoek en onderwijs dan ook kerntaak van WUR. 

Maatschappelijke meerwaarde 
Berendse licht met een voorbeeld zijn rol verder toe. “Ik zat eens in een Haagse tram en keek vanuit de tram naar de mensen die over de markt liepen. Ik dacht; weten deze mensen wel wat er allemaal aan kennis in en achter al die producten op de markt zit? Weten ze eigenlijk wel waarom en waarin publiek geld wordt geïnvesteerd? Hierdoor realiseerde ik me dat het aan ons is om te vertellen wat we doen en wat de toegevoegde waarde van onderzoek en wetenschap is voor de maatschappij.”

De vraagstukken op het bordje van Berendse zijn meestal behoorlijk complex. “Bij het oplossen van problemen op het gebied van agro, food en ecologie zijn altijd meerdere stakeholders op verschillende niveaus betrokken. Daarmee zijn er evenzoveel argumenten, effecten en invalshoeken.” Vanuit zijn rol was Berendse vanaf het begin betrokken bij de Regiodeal Foodvalley. “Iedere betrokkene heeft zijn eigen inzichten, belangen en urgentie. Die gelaagdheid is belangrijk om het voor iedereen waardevol te maken. Het resultaat is een Deal waarmee de maatschappelijke oogst het grootst is”, zegt Berendse terugblikkend.

Samenwerking vergroot impact
“De meeste waarde creëer je in samenwerking”, vervolgt Berendse. “Natuurlijk zijn de projecten van belang, maar door het mét elkaar te doen vergroten we de impact. Wageningen University & Research is dan ook in de volle breedte van de Regiodeal betrokken. “De kennis die wij inbrengen zie je bijvoorbeeld terug in het toegepaste onderzoek van thema 1, de transitie van de landbouw. Op het gebied van thema 2, voeding en gezondheid, brengen wij kennis en academisch onderzoek in samen met professionals in de zorg en richting het onderwijs. De faciliteiten die breed beschikbaar worden gesteld in thema 3, kennis en innovatie, hebben weer een maatschappelijke meerwaarde voor het geheel. Zo werken we samen aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken.”

Berendse is tevreden over het verloop van de uitvoering. “De laatste halfjaarrapportage laat zien dat we goed op stoom zijn. Het is echt knap hoe iedereen in en met de lockdowns de draad heeft opgepakt en de meeste projecten nu volgens planning lopen. Ook de samenwerking tussen de consortiumpartners komt goed uit de verf; ik ben heel blij dat het collectief goed functioneert”, zegt Berendse trots. “Het fonds voor gedeelde onderzoeksapparatuur loopt ook goed. Daarmee is de hoogwaardige innovatieve capaciteit in onze regio flink vergroot. Hoewel het fonds voor proeffaciliteiten nog onderbenut is, zijn er in tussentijd wel waardevolle projecten opgestart uit andere middelen, zoals REACT. Zo hebben we samen mooie koppelkansen gecreëerd”, zegt Berendse.

Knelpunten overwinnen
Toch zijn er ook punten waar het knelt. Zo vindt Berendse het jammer dat niet alle geplande activiteiten binnen het budget passen. “Juist op het thema voeding en gezondheid vind ik die brede maatschappelijke uitrol belangrijk”, zegt Berendse. “Ik hoop dan ook van harte dat er alsnog middelen worden gevonden om die meerwaarde met elkaar te creëren. Want als je bezuinigt op de implementatie, mis je juist die belangrijke schakel.”

“Ook het fonds voor innovatieve proeffaciliteiten heeft onze aandacht nodig”, zegt Berendse tot slot. “Het fonds betreft complexe investeringen die veel tijd vragen in voorbereiding en uitvoering. De vierjarige looptijd van de Regiodeal blijkt erg kort te zijn om zowel voorbereiding als uitvoering van de investering te realiseren. Ik hoop dan ook dat de partners van de Regiodeal hierover in gesprek gaan en met elkaar zoeken naar mogelijkheden waardoor de subsidie binnen de Regiodeal optimaal benut kan worden om maximale impact te realiseren en de brede welvaart in de regio te verbeteren.”