Grote opkomst bij werkbezoek Regio Deal Foodvalley

Op 14 april waren alle partners van de Regio Deal Foodvalley te gast bij Wageningen University & Research. De eerste live bijeenkomst sinds de start van de uitvoering van de Regio Deal werd zeer goed bezocht. Na een uitgebreid streekontbijt werden er diverse verhalen uit de praktijk op locatie voorgeschoteld. Aansluitend op het werkbezoek vond het besloten Rijk-Regio overleg plaats. “Wat goed om ook de verhalen van andere projecten te horen. Zo komt de Regio Deal echt tot leven”, aldus een van de deelnemers.

Streekontbijt
De gasten werden verwelkomd met een streekontbijt (pdf, 963 KB) dat was samengesteld door regionale boeren. Het aanbod varieerde van lokaal gemaakte kazen, vleeswaren, yoghurts, kefir en andere zuiveldranken tot honing, diverse vruchtensappen, eieren en brood uit de omgeving. Eerlijk eten uit de streek is op bestelling ook gewoon beschikbaar voor  inwoners. Met het gezamenlijke aanbod werken de producenten aan een regionaal voedselsysteem waar boeren en consumenten zich direct met elkaar verbinden.

Voeding en gezondheid
Na welkomstwoorden van Rens Buchwaldt namens de WUR en René Verhulst als voorzitter van de Stuurgroep Regio Deal Foodvalley, nam Ellen Kampman, hoogleraar voeding en ziekte aan de WUR, ons mee in het verhaal van ons eten. Wat weten we al over gezond en ongezond voedsel? Waar liggen grote risico’s en welke kansen zijn er om gezond en duurzaam voedsel te stimuleren? Vooral samenwerking en kruisbestuiving met betrokkenen in de Regio Deal en nieuwe verbindingen zijn kansrijk, volgens Kampman. Ook hield de verantwoordelijke voor het tweede thema van de Regio Deal de aanwezigen een spiegel voor om te reflecteren op het eigen eetgedrag.

Circulair veevoer
Annemarie Rebel, hoogleraar gezonde en veerkrachtige veehouderij aan de WUR, vertelde vervolgens over de opzet en achtergrond van het onderzoek naar circulair veevoer. “Bij dit onderzoek kijken we met een integrale blik. Het gebruik van bijvoorbeeld alternatieven eiwitbronnen of reststromen mag geen negatief effect hebben op de dieren, op mensen of op het eindproduct. Het onderzoek in de Proeftuin is gericht op het vinden van haalbare en betaalbare concepten.”

Health Research Unit
Pol Grootswagers en zijn collega’s namen ons daarna mee door de onderzoeksruimte van de Health Unit. Hier vindt onderzoek naar het gebruik van meer plantaardige eiwitten in onze voeding plaats. Daarbij wordt gekeken naar wat een plantaardig dieet doet met spierkracht en vitaliteit als je ouder wordt. De gasten kregen letterlijk een kijkje in de keuken van het voedingsonderzoek. Hoe gaat zo’n onderzoek in de praktijk? Wat wordt er gevraagd van deelnemers? Van medisch onderzoek tot de samenstelling van afgewogen maaltijden. Alles gebeurt op locatie.

Innovaties versnellen
De Regio Deal richt zich op het versnellen van de transitie van ons voedselsysteem. Petra Roubos, Lead Shared Facilities van WUR en Foodvalley NL lichtte toe hoe het delen van faciliteiten de innovatiekracht en snelheid ten goede komt. “Het delen van innovaties is duurzaam, efficiënt en inspirerend. De samenwerking met en tussen bedrijven is bovendien heel inspirerend, ” vertelde Roubos. De Regio Deal biedt twee fondsen om nieuwe faciliteiten te realiseren om innovaties te ontwikkelen of te testen. Via de Share Facility Finder zijn deze faciliteiten te vinden voor iedereen.

Meten van stikstof
Het laatste onderdeel van het werkbezoek vond plaats in het Air Quality Lab. WUR onderzoeker Albert Winkel vertelde over het bedrijvenmeetnetwerk en het omgevingsmeetnetwerk. In het bedrijvenmeetnetwerk wordt er de komende twee jaar proef gedraaid met de doelvoorschriftensystematiek op veehouderijbedrijven: emissiemonitoring met sensoren en het verlagen van emissies met ‘boerenvakmanschap’ in plaats van ‘technieken’.

Tegelijk wordt in de leefomgeving een fijnmazig meetnet voor ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide opgezet. “Wat we in Regio Foodvalley gaan meten is uniek in Nederland. Het is ook bijzonder relevant voor het verkrijgen van meer inzicht in hoe het zit met stikstof. Welke relaties kunnen gelegd worden tussen het bedrijf en de omgeving?” Winkel ging ook met de toehoorders in gesprek over koppelkansen. Bijvoorbeeld het toevoegen van depositiemetingen aan het meetnet. Of de real time metingen op het bedrijf verbinden aan de ontwikkeling van doelvoorschriften voor stallen. Dat maakt dit Regiodealproject nog waardevoller voor Nederland.

Grote opkomst
Het was een bijzonder moment omdat dit de eerste live bijeenkomst was sinds de start van de uitvoeringsfase. Met een brede vertegenwoordiging vanuit de betrokken ministeries en alle regionale partners was de opkomst bijzonder groot. Er waren zelfs meer mensen dan verwacht, dus volop kansen om informatie uit te wisselen en te netwerken. 

De volgende keer dat we elkaar live treffen is bij de Regio Foodvalley Days op 10 juni. Schrijf deze datum dus alvast in uw agenda!