Magere zuivel lijkt gunstig voor dikkedarmkankerpatiënten

Een dieet met magere en halfvolle zuivelproducten vergroot mogelijk de overlevingskans van mensen met dikkedarmkanker. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) dat onderdeel is van het thema Voeding & Gezondheid van de Regio Deal Foodvalley. Deze kennis helpt artsen en diëtisten in de toekomst voedingsrichtlijnen op maat te maken voor deze specifieke groep patiënten.

Mensen met dikkedarmkanker hebben mogelijk baat bij een dieet met magere en halfvolle varianten van melk, yoghurt en kwark. De consumptie van zuivelproducten met weinig vet hangt samen met een grotere overlevingskans van patiënten, terwijl de consumptie van volle zuivelproducten juist samenhangt met een kleinere kans. Zo blijkt uit een onderzoek met bijna tweeduizend patiënten. De onderzoekers publiceerden deze resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Nutrition.

Voedingsrichtlijnen
Hoe magere zuivelproducten het ziekteverloop van dikkedarmkanker verbeteren, weten onderzoekers nog niet. Wel opperen ze dat calcium in zuivel en bacteriën in gefermenteerde zuivelproducten een rol zouden kunnen spelen. Toch bieden de resultaten waardevolle informatie om toe te werken naar gerichte voedingsadviezen voor mensen met dikkedarmkanker. “Mensen met dikkedarmkanker krijgen nu nog het advies de algemene kankerpreventierichtlijnen te volgen, omdat er voor hen nog geen specifieke voedingsrichtlijnen bestaan”, zegt Anne-Sophie van Lanen, eerste auteur van de publicatie. Dit onderzoek kan daar verandering in brengen.

Maar voordat het zover is, moeten de onderzoeksresultaten nog bevestigd worden door andere onderzoeken. Tijdens de studie zochten Van Lanen en haar collega’s naar patronen tussen zuivelinname en het ziekteverloop. “Dit type onderzoek is heel waardevol omdat er nog weinig andere studies zijn uitgevoerd. Maar dit betekent ook dat mensen zelf moeten inschatten en aan ons doorgeven wat ze eten, en dat kan best lastig zijn”, zegt Van Lanen. In de toekomst willen de Wageningse onderzoekers graag toewerken naar op maat gemaakte adviezen voor mensen met dikkedarmkanker, en onderzoeken of voedingsadvies over zuivel bij iedereen even belangrijk is, of dat bepaalde groepen mensen er meer baat bij hebben dan andere.

Eerder onderzoek
Dit is niet het eerste onderzoek naar de invloed van zuivelproducten op het ziekteverloop van dikkedarmkanker. Eerder onderzoek toonde aan dat mensen die veel of juist weinig zuivel aten, een vergelijkbaar ziekteverloop hadden. “Maar veel van die onderzoeken gooiden alle zuivelproducten op een hoop”, vertelt Van Lanen. “Wij maken onderscheid tussen zuivelproducten met veel of juist weinig vet.” Dat blijkt dus wel degelijk uit te maken.

Het onderzoek van Wageningen University & Research draagt bij aan een beter begrip van hoe voeding samenhangt met ziekteverloop in mensen met dikkedarmkanker. Het opent de deur naar doelgerichte voedingsrichtlijnen die bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van leven en overlevingskansen voor deze patiënten.

Voeding voor oncologische patiënten
Binnen het thema Voeding & Gezondheid van de Regio Deal Foodvalley wordt via zes werkpakketten aan gezonde en duurzame voeding gewerkt. Het onderzoek naar zuivelproducten en kanker valt onder het werkpakket Voeding voor oncologische patiënten. Het doel van dit project is kankerpatiënten via regionale zorginstellingen en -verleners voedings- en bewegingsadviezen op maat te geven. In de regio is in de zorg tijdens en na behandeling aandacht voor leefstijl via effectieve concepten. De resultaten van dit werkpakket zullen dienen als input voor regionale en landelijke richtlijnen. De opgedane kennis wordt landelijk en internationaal ingezet voor onderwijs en de onderbouwing van het belang van voeding en beweging in de oncologische zorg.

Lees de publicatie