Provincie Gelderland

Provincie Gelderland werkt samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden in Foodvalley aan de noodzakelijke transitie naar een gezonde en duurzame voedselproductie en -consumptie. Ook werken we samen aan een goed vestigings- en innovatieklimaat in een aantrekkelijke woonomgeving. Zo kunnen we met elkaar de sterke positie van Foodvalley als het wereldwijde Agri & Food centrum voor kennis en innovatie en de positie van de regio als proeftuin, behouden en versterken.

Peter Drenth, gedeputeerde Gelderland: 

“De Regio Deal helpt ons om de plannen voor Foodvalley sneller te realiseren en gemakkelijker vraagstukken van Foodvalley op te pakken.”

Contactpersoon:
Nico van Doorn
Programmamanager gebiedsagenda Foodvalley
n.van.doorn@gelderland.nl
026-3599111

Website provincie Gelderland