Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. De basis van de samenwerking wordt gevormd door de Strategische Agenda 2020-2025. De regio heeft de ambitie om in 2030 een topregio te zijn op het gebied van landbouw en voeding. Een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is.

Om hier te komen werken de partners samen op zeven thema’s; landbouwtransitie (landbouw), Voeding voor een gezond leven (gezondheid), Energietransitie (energie), Human Capital (arbeidsmarkt), Innovatie, clustervorming en circulaire economie (circulair), Fysieke randvoorwaarden (mobiliteit en economie) en Quality of living (ruimtelijke ontwikkeling en wonen).

De regio heeft ongeveer 350.000 inwoners, woonachtig in de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Regio Foodvalley ligt centraal in Nederland, op een uur afstand naar Schiphol en anderhalf uur naar Düsseldorf. De regio is zeer goed bereikbaar via de vele snelwegen en de intercityspoorlijnen die door de regio heenlopen.

"In Regio Foodvalley werken we als overheden, ondernemers en onderwijs samen aan een gezonde en duurzame toekomst voor bedrijven en inwoners. Samen zetten we ons in voor een regio waar mensen graag wonen, werken en ondernemen."

Regio Deal Foodvalley
Om de doelen uit de Strategische Agenda sneller dichterbij te brengen werkt de regio met andere partijen samen in de Regio Deal. De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen het Rijk en de regio om 3 specifieke thema’s gezamenlijk en versneld op te pakken en te versterken. De thema’s zijn landbouwtransitie, voeding & gezondheid en kennis & innovatie.

Zo wordt er samen gewerkt aan dat wat nodig is om nu en in de toekomst een succesvolle topregio te blijven.

Contactgegevens:
Regiokantoor Regio Foodvalley
info@regiofoodvalley.nl

Website Regio Foodvalley