Wageningen University & Research

De kracht van Wageningen University & Research is de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en de universiteit.  Deze hechte samenwerking in verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines zorgt dat wetenschappelijke doorbraken snel naar de praktijk en het onderwijs worden vertaald. Dat noemen we ‘De Wageningen Aanpak’. Hierbij is samenwerking met andere partijen zoals o.a. overheid, bedrijfsleven, ngo's onontbeerlijk: Finding Answers Together.

"To explore the potential of nature to improve the quality of life."

Waarom de Regio Deal?
De Regio Deal Foodvalley past in het strategisch plan van WUR: Finding Answers Together. Alleen samen met partners kunnen we oplossingen bedenken, uitvoeren en opschalen op het gebied van Biodiversiteit, Klimaat, Circulariteit, Gezonde Voeding en Duurzame voedselproductie.

Contactpersoon:
Rens Koele
Adviseur Public Affairs
rens.koele@wur.nl

Website Wageningen University & Research