Podcast: Gezonde voedselkeuzes in een gezonde omgeving

Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor een gezonde keuze in voedsel. Ongezond voedsel is overal, tegen lage prijzen en in grote porties verkrijgbaar. Veel mensen proberen wel de juiste keus te maken, maar we zien ook een toename van overgewicht. Hoe ontwikkel je nieuwe kennis over aanpassingen in de omgeving die gezond eten stimuleren? Wat is effectief en haalbaar om mensen te helpen blijvend gezonder te eten?

In deze podcast hoor je hoe binnen de Regio Deal Foodvalley overheden, zorgorganisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen optrekken om de inwoners van de regio te verleiden om te kiezen voor gezond en duurzaam voedsel. Deze podcast is ontwikkeld in het kader van de Kennisconferentie Samen voor sterke regio’s. Vanuit de Regio Deal Foodvalley werkten Menrike Menkveld-Beukers, directeur Alliantie Voeding in de Zorg, Coralie Azzouzi, Hoofd hoteldienst Facilitair Bedrijf van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en Emely de Vet, Professor and chair in Consumption and Healthy Lifestyles aan de Wageningen Universiteit mee aan deze podcast.

Beluister hier de podcast