Bijeenkomst ‘Aftrap duurzame opwek’ in Nijkerk

Op 27 november 2019 vond de zogenoemde ‘Aftrap Duurzame Opwek’ plaats in Nijkerk. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst om inwoners, bedrijven en organisaties mee te nemen in de ontwikkelingen rondom de Regionale Energie Strategie, waar de gemeente Nijkerk deel van uitmaakt. Een ander doel van deze avond was het schetsen van het proces rondom de opwek van zonne-energie. Daarnaast konden de aanwezigen input leveren over duurzame opwek van energie. Door het spelen van een spel over het aanleggen van zonnevelden werd duidelijk dat de belangen en wensen van partijen/mensen groot en verschillend zijn.

Opgave Duurzaamheid
Wethouder Dijksterhuis gaf een presentatie over de opgave waar we samen tot 2050 voor staan. Nijkerk is in 2050 energieneutraal. Dat betekent dat er net zo veel energie duurzaam wordt opgewekt, als verbruikt. Deze opgave kan alleen gerealiseerd worden door aan de ene kant veel energie te besparen en aan de andere kant binnen de gemeentegrenzen duurzame energie wordt opgewekt. Het gaat dan zowel om zonne-energie, als om windenergie.

Presentatie Regionale Energie Strategie
Twee vertegenwoordigers van de stuurgroep RES Foodvalley vertelden over de Regionale Energie Strategie (RES). Landelijk moet er in 2030 35 TWh aan duurzame energie opgewekt gaan worden. Daarvoor is het land in een aantal energieregio’s ingedeeld. Elke regio moet met een strategie komen om een bepaald percentage van die 35 TWh op te wekken.
Nijkerk hoort bij de Regio Foodvalley. De acht gemeentes in die regio moeten met elkaar en een aantal andere partijen afspreken welke maatregelen op welke plekken gerealiseerd kunnen worden. Hoeveel windturbines? Hoeveel zonnepanelen? Daarbij wordt rekening gehouden met wat er al in de planning staat, regelgeving (op het gebied van natuur, monumenten, veiligheid, etc.), en de kansen die er liggen op bijvoorbeeld grote daken, langs (spoor)wegen, op geluidsschermen en dergelijke locaties.

Het RES-proces kent een ambitieuze en strakke deadline. De concept RES moet begin april klaar zijn voor besluitvorming in de gemeenteraden. Op 1 juni moet de concept RES bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie worden ingeleverd.

Zonnevelden-spel
Tijdens het tweede gedeelte van de avond werd er een spel gespeeld dat illustreerde wat er allemaal komt kijken bij het bepalen van locaties voor zonnevelden. De aanwezigen werden in groepen opgedeeld en kregen een kaart op tafel van een bepaald landschap. Dat landschap bracht een aantal regels met zich mee over hoe zonnepanelen wel en niet geplaatst kunnen worden. Aan de hand daarvan moest een zo optimaal mogelijke situatie worden gecreëerd, waarbij zoveel mogelijk energie werd opgewekt, terwijl er recht werd gedaan aan de landschappelijke kwaliteiten.