Energie opwekken houdt niet op bij de regiogrens

In Gelderland werken 6 energieregio’s eraan dat in Gelderland in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitgestoten wordt. Dat gebeurt door het besparen van energie, en door het opwekken van duurzame energie. Tot 2030 zijn zonne- en windenergie geschikt om snel bij te dragen aan schone lucht en een beter klimaat.

Provincie, regio’s, gemeenten, waterschappen, ondernemers, inwoners, maatschappelijke partijen en energiecoöperaties kijken samen met inwoners zorgvuldig hoe er zoveel mogelijk energie bespaard kan worden en waar zonnevelden en windmolens kunnen komen. De plannen staan in de Regionale Energiestrategie (RES). De RES 1.0 van Regio Foodvalley vind je hier.

Gelderse Regio’s

Energie opwekken houdt niet op bij de gemeentegrens, maar ook niet bij de regiogrens. Via de links hieronder kom je meer te weten over de plannen in de vijf andere Gelderse regio’s.

Bekijk hier de advertentie van Provincie Gelderland over de energietransitie die op 19 juni 2021 in de regionale dagbladen verscheen.

De aangrenzende regio’s U16 en Amersfoort

Ook onze aangrenzende regio’s in de provincie Utrecht stellen een RES op met daarin zoekgebieden voor zon en wind. Na vaststelling van de RES’en in onze buurregio’s bespreken we waar aanleiding is voor versterking van de grensoverschrijdende samenwerking.
Via de links hieronder kom je meer te weten over de plannen in Regio U16 en Regio Amersfoort.