RES 1.0 Regio Foodvalley

Alle gemeenten hebben in 2019 een startnotitie  (pdf, 1,63 MB) vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe we met z'n allen aan de RES werken.
De concept-RES uit oktober 2020 is verder uitgewerkt tot een volgende document: de Regionale Energiestrategie 1.0. van Regio Foodvalley. Deze is tussen 21 april 2021 en 5 juli 2021 vastgesteld in de acht gemeenteraden, de twee Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de het waterschap.

Hieronder vindt u de Regionale Energiestrategie 1.0 met bijbehorende documenten.

Toolbox bij de lancering RES 1.0
In de toolbox bij de RES 1.0 staan animaties, filmpjes, beeldmateriaal en informatie voor de Huis aan Huis bladen in Regio Foodvalley.

Verzamelde inspraakreacties, moties en amendementen op de RES 1.0
De inspraakreacties zijn hier in te zien. Ook de aangenomen moties en amendementen zijn per organisatie op deze website weergegeven. Zo kan iedereen er kennis van nemen.