Burgerforum & online vragenlijst inwoners

Hoofdnavigatie in de nieuwe opzet (komt boven aan de pagina als de nieuwe pagina's live gaan)
HOME | RES uitvoeren | Praktijk | Van RES 1.0 naar RES 2.0 | Nieuws | Vragen? | Bibliotheek | Contact

We wilden inwoners in de hele regio betrekken bij het uitwerken van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Want energie opwekken houdt niet op bij de gemeentegrens. Individuele inwoners zijn vaak niet georganiseerd, zoals bijv. maatschappelijke partijen of marktpartijen dat vaak wel zijn. Het belang van inwoners is één van de belangen om óók nadrukkelijk rekening mee te houden.

Daarom koos Regio Foodvalley voor een Burgerforum. Het was een groep mensen uit de hele regio. Zowel mannen als vrouwen met verschillende achtergronden, opleiding en leeftijden uit alle acht gemeenten. Zij deden kennis op, ondermeer door mee te lopen met de studieopdrachten. Dat zijn werkbijeenkomsten waar kennis opgehaald en gedeeld werd. Twee leden van dit burgerforum deden mee aan het Stakeholderoverleg. Hier werkten zij samen met alle andere partijen aan de allerbeste oplossingen voor de RES. Aan dit overleg deed ook een vertegenwoordiger van ‘JongRES’ mee.

Het Burgerforum adviseerde het stakeholderoverleg vanuit het belang van de inwoners uit de regio. Dus niet namens zichzelf.

Daarom vroeg Regio Foodvalley met een online vragenlijst de mening van inwoners en ondernemers. Wat vinden zij belangrijk bij het duurzaam opwekken van energie in de regio? Invullen van de vragenlijst kon van 8 december tot en met 10 januari 2021.
Het Burgerforum gebruikte de resultaten van deze uitvraag om hun advies aan het stakeholderoveleg op te stellen.

Lees hier alle stukken over het burgerforum en de online vragenlijst onder inwoners. Je vindt er ook veelgestelde vragen en antwoorden.