Regio Deal Foodvalley komt tot bloei

In het eerste volledige uitvoeringsjaar van de Regio Deal Foodvalley is flinke vooruitgang geboekt. Er is veel animo voor deelname aan de pilots en het eerste onderdeel van het meetnet luchtkwaliteit is ingericht. In alle gemeenten wordt samengewerkt met lokale en regionale organisaties om gezonde en duurzame voeding te stimuleren. Ook de projecten om kennis en innovatiekracht in de regio te vergroten lopen aardig op schema. “De relevantie van ons programma wordt alleen maar groter.  Daarom ben ik blij dat het na een lange aanloop nu echt tot bloei komt”, zegt voorzitter René Verhulst.

Nadat op 24 maart de Stuurgroep van de Regio Deal Foodvalley de Voortgangsrapportage 2021 had vastgesteld, is deze op donderdag 14 april in het Rijk-Regio overleg besproken. Alle partners waren unaniem tevreden over de voortgang. Verhulst: “De relevantie van ons programma wordt met de dag groter. Want door de koppeling tussen onderzoek en praktijk levert de Regio Deal concrete bouwstenen om de transitie van ons voedselsysteem te versnellen. Samen werken we zo aan onze brede welvaart, waar al onze inwoners straks de vruchten van plukken.”

Transitie landbouw
In de Proeftuin voor innovaties op het boerenerf doen inmiddels meer dan 45 agrariërs mee aan pilots op het gebied van emissiereductie, circulair veevoer en bodemverbetering. Daarbij is er een sterke focus op kennisdelen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen samen met de agrariërs. In 2021 zijn ook de 70 meetpunten van het omgevingsmeetnetwerk bepaald. Inmiddels geven ammoniakbuisjes en fijnstofkastjes een maandelijks gemiddelde van de luchtkwaliteit in de regio. Dit netwerk wordt de aankomende tijd uitgebreid.

Ter inspiratie verstuurde het platform Boer aan het Roer in 2021 maandelijks een levendige nieuwsbrief en gaf twee Masterclasses en een webinar over produceren in korte ketens. Daarnaast is er een inspirerende podcastserie verschenen voor agrariërs en erfbetreders. Ruim 100 deelnemers vergrootten hun kennis over bodem en water via bodemcursussen en demonstratiebijeenkomsten.

Voeding en gezondheid
Ook het tweede thema, Voeding en Gezondheid, van prille start tot oude dag, staat goed op de rit. Alle onderzoeksteams zijn aan de slag en er wordt nauw samengewerkt met experts uit het veld. Zo zorgen ze voor een goede vertaalslag naar de praktijk. In heel Regio Foodvalley zijn (zorg)organisaties en inwonergroepen betrokken, maar door Covid-19 maatregelen is er enige vertraging opgelopen. 

De actualiteit en het nieuwe regeerakkoord onderstrepen het belang van voeding en gezondheid, het bevorderen van vitaliteit, een gezond gewicht en weerstand. Met de onderzoeken van dit thema dragen we bij aan kennisontwikkeling en concreet toepasbare concepten. Daarom zijn ook de landelijke stakeholders actief betrokken en geïnteresseerd.

Kennis en innovatie
Fondsen en faciliteiten
Om gezond en duurzaam voedsel te produceren is er kennis nodig. We helpen bedrijven om deze kennis te verkrijgen, delen en gebruiken. Via de Regio Deal Foodvalley zijn daarvoor twee fondsen beschikbaar. Een voor gedeelde proeffaciliteiten, waarvoor in 2021 de eerste aanvraag is gehonoreerd; en een voor investeringen in geavanceerde onderzoeksapparatuur. Hieruit zijn in 2021 in het totaal zeven investeringen gedaan. Via een servicedesk worden bedrijven en kennisinstellingen actief benaderd om hun onderzoeks- en proeffaciliteiten met elkaar te delen en de toegankelijkheid te verbeteren en bekendheid te vergroten.

World Food Center Experience
Het project World Food Center Experience loopt op koers: vanaf eind 2023 gaan de deuren open voor een thema-attractie over voedsel die bezoekers meeneemt op een persoonlijk voedselavontuur. In de Experience beleven zij - door te horen, zien, ruiken, voelen en natuurlijk te proeven – wat de impact van voedsel is op hun lichaam en op de planeet. Ze ervaren hoe de voedselketen werkt, wat nationale en internationale voedseluitdagingen zijn en welke rol Nederland speelt.

Food Academy Nijkerk
Naast de projectvertraging door de Covid-19 maatregelen in het onderwijs heeft de FAN in 2021 sterk gefocust op de verdere uitbouw, opzet en ontwikkeling van het programma. Zo heeft de FAN haar aanbod van opleidingen uitgebreid om zoveel mogelijk arbeidspotentieel aan te spreken. Ook is het opleidingsaanbod voor anderstaligen aangepast. Dit zorgde voor meer leden, meer bekendheid en meer activiteiten.

Voortgangsrapportage 2021

Hier staat de volledige Voortgangsrapportage 2021 (pdf, 1 MB). Bekijk hier de interactieve samenvatting (pdf, 11 MB). Of klik hier voor de Infographic (pdf, 1 MB) over de Regio Deal Foodvalley.