Voeding en gezondheid: van wetenschap naar impact

Wetenschappelijk onderzoek levert kennis op. Vervolgens is het de uitdaging om die kennis tot waarde te maken voor de maatschappij. Tijdens de workshop van het Thema Voeding en Gezondheid van de Regio Deal Foodvalley op 24 oktober leerden deelnemers hoe je van wetenschappelijk resultaat naar maatschappelijke impact komt.

Triple Helix

Het thema Voeding en gezondheid van de Regio Deal Foodvalley omvat in totaal 17 projecten, onderverdeeld in zes werkpakketten met als rode draad: Gezonde voeding van prille start tot oude dag. Binnen de Regio Deal werken onderzoekers, ondernemers en overheid samen om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Deze samenwerking is belangrijk om impact te kunnen maken. Daarom was wethouder Gerard van Deelen (Scherpenzeel) ook aanwezig bij de workshop. Van Deelen: “Ik ben als bestuurder verantwoordelijk voor het thema Voedsel in Regio Foodvalley. Ik zie dat er nuttige dingen gebeuren in dit thema in de Regio Deal en ben enthousiast over wat er tot nu toe is bereikt.”

Waardecreatie

Miriam Haukes, waardecreatie Wageningen University & Research (WUR), nam de deelnemers mee in hoe je van wetenschappelijk resultaat naar maatschappelijke impact komt. “Het tot waarde brengen van wetenschappelijk onderzoek kan worden beschouwd als een brede verantwoordelijkheid van universiteiten en onderzoeksinstituten. Ze kunnen zich richten op o.a. kennisoverdracht, het bevorderen van ondernemerschap en innovatie en het stimuleren van maatschappelijke impact van onderzoek”. Ze benadrukte wel dat daadwerkelijk impact maken een lange adem vergt, vaak complex is en alleen in samenwerking met alle belanghebbenden mogelijk is.

Pitches

Verschillende onderzoekers pitchten vervolgens de resultaten van hun onderzoek tot nu toe. De Regio Deal is inmiddels drie van de vier jaar op weg en resultaten beginnen steeds meer vorm te krijgen. Zo wordt er hard gewerkt aan het gezonder maken van de voedselomgeving, zowel in ziekenhuis, als in de wijk. Krijgen patiënten met darmkanker een leefstijlprogramma aangeboden om ook op deze manier hun gezondheid te verbeteren. En wordt voeding en leefstijl steeds meer onderdeel van medische opleidingen.

Impact

Ellen Kampman, professor voeding en ziekte bij WUR en penvoerder van het thema Voeding en Gezondheid van de Regio Deal Foodvalley: “Het is heel goed om vandaag van elkaar te horen wat de resultaten van de Regio Deal tot nu toe zijn. Het komende jaar zal de impact van dit thema in de Regio Deal steeds duidelijker worden.”

Meer informatie over het thema Voeding en Gezondheid