Waarom duurzame energie opwekken?

We verbruiken met zijn allen veel elektriciteit en gebruiken steeds meer. Want omdat we minder fossiele brandstoffen willen gebruiken, gaan we meer elektrisch rijden, onze gebouwen anders verwarmen en anders koken.

We zijn flink aan de slag om energie te besparen én om grootschalig duurzame energie op te wekken. Zo voorkomen we dat de aarde nog verder opwarmt en onleefbaar wordt. We willen schonere lucht, stillere wegen en onafhankelijker worden van olie en gaswinning. Meer kwaliteit van leven, daar doen we het voor. Voor nu en voor de toekomst.

De nieuwe manier waarop we onze energie opwekken, betekent dat Nederland flink in de steigers gaat. Zo komen er meer locaties waar we wind- en zonne-energie opwekken, op zee en op land.

Klimaatakkoord
Daarover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Zo hebben 30 energieregio’s samen als doel om in 2030 ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land op te wekken. Zon en wind zijn schone en onuitputtelijke bronnen. Door deze bronnen te gebruiken, hebben we geen andere vervuilende grondstoffen nodig die de aarde beschadigen.

Regio Foodvalley is één van die 30 regio’s. Het doel van onze regio is om in 2030 in elk geval 0,75 TWh duurzame energie op te wekken met zonnepanelen en windmolens. Dat is ruim genoeg om alle huishoudens van Regio Foodvalley een jaar lang van stroom te voorzien. Onze ambitie is nog hoger: 1,0 TWh. Waar we nu staan met onze plannen vind je terug in de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie). Daar werkten we aan met deze partijen.