Wat is een RES?

In 2050 willen we in Nederland evenveel energie opwekken als gebruiken. Hiervoor moet er veel veranderen en niemand kan deze grote verbouwing van Nederland in zijn eentje voor elkaar krijgen. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Daarom werken al deze partijen in 30 energieregio’s in Nederland samen aan de Regionale Energie Strategieën: de RES.

Regio Foodvalley
Regio Foodvalley is één van die 30 energieregio’s. Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken. In 2030 willen we daarvoor een grote stap gemaakt hebben door meer zonne- en windenergie op te wekken. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen. Waar we nu staan met onze plannen vind je terug in de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie). Daar werkten we aan met verschillende partijen.