Dealmaker Ivonne Sleutels, Regio Foodvalley

Elke maand stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Ivonne Sleutels. Ze werkt sinds ruim een jaar als communicatieadviseur voor de Regio Deal Foodvalley. “De versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem is nogal een abstract begrip. Aan mij de schone taak om samen met alle partners de verhalen te vertellen die deze versnelling tot leven brengen.”

Toen Ivonne Sleutels ruim een jaar geleden een nieuwe baan zocht, liep ze tegen de vacature voor communicatieadviseur Regio Deal Foodvalley aan. “Als boerendochter en met een achtergrond in de levensmiddelentechnologie sprak het onderwerp van de deal me erg aan. En omdat ik voorheen grotendeels in de vakbladjournalistiek en wetenschapscommunicatie had gewerkt was vooral de O van overheid een mooie aanvulling op mijn bestaande werkervaring”, legt Sleutels haar keuze uit. “Bovendien riep ik altijd al dat ik graag een baan wilde waar ik op de fiets naartoe kon,” vult de in Wageningen wonende Sleutels lachend aan. De match was dus snel gemaakt en in mei 2023 stapte Sleutels in de rijdende trein van het programmateam van de Regio Deal Foodvalley. “Ik kwam in een gespreid bedje”, licht ze toe. “De hele programma-, samenwerkings- en overlegstructuur stond. Hier en daar was er wat vertraging, mede veroorzaakt doordat de deal in coronatijd van start was gegaan. Ik maakte kennis met heel veel gemotiveerde mensen die hard aan het werk waren om de deal tot een succes te maken. Aan mij de mooie taak om die resultaten zichtbaar te maken.”

Oogst

De oogst van de Regio Deal Foodvalley blijkt overweldigend. “Ik kan me nog een directeurenoverleg herinneren waarin de penvoerders van de thema’s toekomstbestendige landbouw en voeding en gezondheid in vogelvlucht de resultaten presenteerden. Dat was een uur aan presentaties waarin meetnetwerken voor stikstof en kwaliteit van bodem en water werden afgewisseld met het gezonder en duurzamer maken van de voedselomgeving en verschillende interventies om mensen gezonder te maken al dan niet voor een operatie. En ook een workshop met pitches van de onderzoekers uit het thema voeding en gezondheid maakte indruk. Dan hoor je hoe het onderzoek mensen raakt en welke uitdagingen je in de praktijk tegenkomt. Uiteindelijk probeer ik van alle resultaten een gestroomlijnd geheel te maken waarbij de juiste boodschappen op het juiste moment bij de juiste mensen terechtkomen. Deze verhalen vertellen we natuurlijk met alle partners samen”, zegt Sleutels.

Wie de website van de Regio Deal Foodvalley bezoekt ziet dat hier steeds meer resultaten van projecten te vinden zijn. Sleutels: “Ik noem het wel het oogstmandje. Telkens plukken we weer iets moois en dat leg ik dan in het oogstmandje op de website. De resultaten zijn gesorteerd per thema: Toekomstbestendige landbouw, Voeding en gezondheid en Kennis en innovatie. In principe is dus alles te vinden op de website. En we zijn ook druk bezig om al deze resultaten te bundelen. Dit doen we via een maatschappelijk eindverslag, waarin de impact van de Regio Deal Foodvalley in verhalen wordt verteld. En natuurlijk tijdens het Regio Deal Foodvalley Event op 7 november.”

Proeftuin

De Regio Deal Foodvalley is een programma met veel partners en uitvoeringspartners en met een klein programmateam. Sleutels: “Met ons teampje van vier dames werken we hard om het vervolg van de projecten te borgen en resultaten zichtbaar te maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat niet alleen de regio, maar het liefst heel Nederland gaat profiteren van wat we hier aan het doen zijn. De Regio Deal Foodvalley is een grote proeftuin, waarin onderzoekers met ondernemers en overheid samen leren hoe we het voedselsysteem duurzamer en gezonder maken. Die samenwerking maakt het soms ook een uitdaging. Met veel verschillende belangen aan tafel ben je het uiteraard niet altijd meteen eens. Maar ik denk dat de gevleugeld uitspraak alleen ga je sneller, maar samen kom je verder hier zeker van toepassing is.”

Toekomst

En wat gaat Sleutels doen als de Regio Deal Foodvalley klaar is? “Er gebeurt op dit moment veel bij Regio Foodvalley. De regiodeal is bijna klaar, maar de projecten stoppen niet. Het programmateam is druk bezig om al het moois dat de afgelopen vier jaar is opgetuigd een vervolg te geven. Een deel van de projecten zal mogelijk een plek vinden in de programma’s van Regio Foodvalley. Daar zijn de voorbereidingen voor een nieuwe regiodealaanvraag in volle gang. En er wordt er een nieuwe strategische agenda opgesteld. Met gerichte communicatie kunnen we allemaal samen uitdragen waar we in Regio Foodvalley goed in zijn en bijdragen aan de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Ik wil hier graag met mijn collega’s van het communicatieteam een bijdrage aan leveren.”

Regio Deal Foodvalley Event

Maar voorlopig is Sleutels nog druk met de afronding van de huidige Regio Deal. “We zitten volop in het oogstseizoen en zijn nu echt aan de eindsprint begonnen. Met uiteraard de grote klapper op 7 november. Dan vieren we de oogst van vier jaar Regio Deal Foodvalley met alle betrokkenen en geïnteresseerden. En we laten zien hoe we successen vasthouden en voortzetten. Op die dag staat al het harde werk dat binnen de Regio Deal Foodvalley verzet is in het zonnetje. Komt dat zien!

Op de hoogte blijven van de Regio Deal Foodvalley?

Aanmelden maandelijkse nieuwsbrief