Anne-Jo Smits vertelt tijdens een deelsessie over het Bedrijvenmeetnetwerk van de Regio Deal Foodvalley

Nieuw protocol voor emissiemetingen in veestallen

Met een nieuw meetprotocol is de volgende stap gezet in het meten van stalemissies in de veehouderij. Het eerste exemplaar van dit meetprotocol is 25 januari aangeboden aan demissionair minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof. Dit gebeurde tijdens het Landelijk symposium ‘Bedrijfsspecifiek meten van stalemissies met sensoren’ in Ede, georganiseerd door het ministerie van LNV. Tijdens dit symposium ging een deelsessie over het bedrijvenneetwerk van de Regio Deal Foodvalley.

Het rapport ‘Richtlijnen voor het bepalen van emissies uit veestallen’ is opgesteld in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Intrastructuur en Waterstaat (IenW), en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een werkgroep samengesteld uit wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), TNO, het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (VITO) heeft het nieuwe protocol voor emissiemetingen in stallen opgesteld. Dit protocol beschrijft hoe emissies in een stal op correcte wijze gemeten kunnen worden. De kennisinstellingen zullen dit protocol de komende jaren regelmatig updaten om met de meest actuele wetenschappelijke kennis te kunnen meten.

Boer aan het roer

Het symposium ging over het meten van stalemissies. Hierbij is het belangrijk om ervaring op te doen in de praktijk en kennis te delen tussen veehouders, meetexperts en beleidsmakers. Daarom zijn fieldlabs zoals het meetnetwerk van de regiodeal belangrijk. Dankzij de snelle technologische ontwikkelingen van sensoren voor stalemissiemetingen krijgen veehouders de kans om meer inzicht te krijgen over de emissies uit hun stal. Werkgroepvoorzitter Albert Winkel, Wageningen University & Research: “Met behulp van metingen zoals beschreven in het rapport weet de veehouder niet alleen wat zijn werkelijke emissies zijn, maar zit hij zelf aan het stuur. Ondernemers kunnen het effect van technologieën en maatregelen die ze nemen, meten in hun eigen bedrijf en eventueel bijsturen om ervoor te zorgen dat ze binnen de emissieruimte van hun vergunning blijven.”

Meten is weten

Doordat de meetapparatuur op het bedrijf aanwezig is, wordt de werkelijke emissie gemeten. Daarom hoef je niet uit te gaan van berekende waarden. Winkel: “Dit heeft voordelen voor zowel de veehouder als de overheid; een veehouder heeft direct inzicht in het effect van door hem gekozen maatregelen en overheden kunnen hun vergunningverlening juridisch stevig baseren op de werkelijk gemeten waarden.”

Regio Deal Foodvalley

In een van de deelsessies vertelden Anne-Jo Smits en Marien Korevaar over het bedrijvenmeetnetwerk van Regio Deal Foodvalley. De onderzoekers lieten de opzet zien, hoe ze veehouders werven, hoe er gemeten wordt en hoe ze met veehouders uit verschillende sectoren aan de slag gaan om de emissies te verlagen door aanpassingen in het management.