Informatie besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Heeft jouw organisatie 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Dat is het doel van dit besluit, dat op 1 juli 2024 in werking treedt.

In december 2023 zijn alle werkgevers die onder de rapportageverplichting vallen geinformeerd over het besluit. Werkgevers ontvingen een brief en informatiebrochure. Deze vind je hieronder:

Wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens bijhouden over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk mobiliteit en zakelijke mobiliteit. Werkgevers moeten deze gegevens aanleveren via een digitaal formulier. Uiterlijk 30 juni 2025 moeten de gevraagde gegevens over 2024 ingestuurd zijn.

Wegwijs in het besluit

Welke gegevens je nodig hebt, staat in de handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit'. In die handreiking staan ook tips hoe u de gegevens verzamelt. De basispresentatie rondom dit besluit, handreiking én handleiding van het RVO voor het online formulier voor registratie, kun je hieronder downloaden:

Meer weten?

Op de website Zo werkt het vind je meer informatie over hoe je binnen jouw organisatie aan de slag kunt met duurzamer reizen. 
Binnen onze regio staat mobiliteitsmakelaar Pieter Keeris voor je klaar om je hierbij te helpen met handige tools, informatie en advies op maat.