Dealmaker Arjen Droog, Regio Foodvalley

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Arjen Droog. In zijn laatste week als directeur van Regio Foodvalley blikt hij terug op drie jaar Regio Deal Foodvalley. Ook benoemt hij de kansen die de Regio Deal voor de toekomst biedt. “De Regio Deal is een instrument voor versnelling van ambities die we al hadden in Regio Foodvalley.”

Boer aan het roer

“Ik ben in de volle breedte enthousiast over wat er gebeurt in de Regio Deal Foodvalley, maar het meest enthousiast ben ik toch over het platform Boer aan het roer. Dit concept raakt echt aan de kern van Regio Foodvalley: innovatie op het erf van boeren”, vertelt Droog die vanaf het begin nauw betrokken was bij de Regio Deal. In de Proeftuin van Boer aan het roer lopen diverse pilots die bijdragen aan de versnelling van de transitie van de landbouw. Ziet Droog hier de beoogde versnelling al terug? “Dat is best een moeilijke vraag. In het thema Transitie landbouw is de omgeving erg onrustig geweest. De versnelling zit denk ik vooral in de nieuwe technologieën die in dit thema worden ontwikkeld. Maar bij dit onderwerp is het Rijk hard nodig om de daadwerkelijke versnelling in de transitie voor elkaar te krijgen”, antwoordt hij.

Yoghurt

Droog is ook erg gecharmeerd van de projecten uit het Thema Voeding en gezondheid. “Het effect van voeding op de gezondheid begint aan de onderzoekskant en dat is voor gewone mensen vaak erg abstract. De echte waarde van dit thema zit hem vooral in het netwerk en de samenwerkingen die zijn ontstaan, waardoor wetenschap geïmplementeerd kan worden in de praktijk. Daar profiteren inwoners dan weer van.” Op zijn eigen dagelijks leven heeft dit thema wel degelijk invloed gehad. “Ik ben meer yoghurt gaan eten”, lacht hij. “Ik doe thuis de boodschappen, dus dit was een eenvoudige en concrete stap om te maken.”

En hoe zit het in dit thema met de versnelling van de transitie? Droog: “Het onderzoek in dit thema levert veel inzichten die vervolgens weer veel vragen oproepen. Bij veel van deze projecten is niet Regio Foodvalley de partij om de inzichten te gaan implementeren in de praktijk. Ik hoop dat bijvoorbeeld partijen rondom de zorg voor kwetsbare ouderen en de geboortezorg hier een belangrijke rol in gaan spelen.”

Regionaal bedrijfsleven

Waar bij het thema Transitie landbouw de regio flink profiteert van de resultaten en bij het thema Voeding en gezondheid de inwoners van de regio profiteren vraagt Droog zich af of het regionale bedrijfsleven voldoende profiteert van het Thema Kennis en innovatie. “Voor het mkb zijn de drempels voor innovatie te groot om innovaties daadwerkelijk door te ontwikkelen. Mijn grote hoop is dan ook dat Future Food Makers*, de foodhub voor bedrijfsleven en onderwijs, een vliegende start zal maken in de regio. En dat de onderzoeksinfrastructuur rondom de eiwittransitie behouden kan worden en gebruikt kan worden door mkb in de regio.”

Smeerolie

Zoals bij alle veelomvattende en complexe samenwerkingen gaan er ook af en toe dingen mis. “Je hebt dan echt mensen nodig die de gaten dichtlopen”, zegt Droog. “Mensen die als een soort smeerolie werken om van het geheel een geoliede machine te maken”. Terugblikkend op de afgelopen drie jaar noemt hij een paar geleerde lessen. “In een omvangrijk programma als de Regio Deal hebben de partners de neiging om alles vooraf in detail vast te leggen. Zoals ik er nu naar kijk, hadden we iets meer van vertrouwen uit kunnen gaan vanaf het begin. Zo was het verstandig geweest om aan de voorkant financiële ruimte te houden om in te spelen op de actualiteit. Nu zijn we er af en toe toe gedwongen om te snijden in het budget.”

Van Foodvalley naar Friesland

Droog werkte 8 jaar voor Regio Foodvalley. Per 1 januari 2024 is hij directeur-bestuurder bij Planbureau Fryslân. Wat neemt hij mee van Foodvalley naar Friesland? Droog: “Wat ik vooral meeneem is de kracht van het instrument Regio Deal om nieuwe netwerken te vormen tussen partijen die van nature niet per se geneigd zijn om samen te werken. Dat zie je in de verschillende thema’s gebeuren.” En wat gaat hij het meest missen? Droog volmondig: “De mensen achter de schermen!”

 

* Future Food Makers is een initiatief van de bedrijvenvereniging FAN en de doorontwikkeling van de Food Academy Nijkerk.