Circulair veevoer

Om een circulair voedselsysteem te kunnen realiseren, zullen kringlopen binnen de Noordwest-Europese regio voor zo ver mogelijk gesloten moeten worden. Dat geldt ook voor circulaire veevoerstromen. Op dit moment is de Nederlandse veehouderij voor een deel afhankelijk van niet Europese mengvoergrondstoffen zoals sojaschroot, terwijl wij geen voedingsstoffen terugbrengen naar de regio van herkomst. Daarom wordt er gezocht naar alternatieve veevoerconcepten. 

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van regionale grondstoffen en reststromen die niet direct benut kunnen worden voor menselijke consumptie. Voorbeelden hiervan zijn bietenpulp uit de suikerindustrie en bierbostel uit de bierbrouwerij. De vraag is hoe een circulair veehouderij systeem ingevoerd kan worden in de Foodvalley regio en de effecten hiervan zijn op diergezondheid, dierwelzijn en emissies. Daarom moeten onderbouwde keuzes gemaakt worden welke circulaire veevoerconcepten gebruikt kunnen worden binnen de pluimvee-, varkens-, kalver- en geitensector.

Meer weten over Circulair Veevoer in de proeftuin van de Regiodeal Foodvalley? Kijk op de website van Boer aan het Roer.