Concept-RES Regio Foodvalley

Alle gemeenten hebben in 2019 een startnotitie  (pdf, 1,63 MB) vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe we met z'n allen aan de RES werken.
Tot en met oktober 2020 is de concept-Regionale Energiestrategie (RES) behandeld in de gemeenteraden. De concept-RES wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een volgende document: de RES 1.0.
Hoe we dat doen, staat beschreven in het doorstartdocument (pdf, 3,07 MB). In bijlage 11 van dat document vindt u de moties, amendementen en de reacties van verschillende partijen op de concept-RES.

Hieronder vindt u de concept-Regionale Energiestrategie met bijbehorende documenten.